-

Erzurum Hınıs Köyleri / Dervişali

Değeli Köylülerim. Bizim köyümüze ait bilgi ve döküman kimlerde varsa bana göndersin.

Ben gerekli araştırmaları yapacağım ve bu araştırmalar sonucunda tüm bilgi,belge ve döküman ları köyümüz sayfasında yayınlıyacağım.
Tarihi

Bu Köyü Şen eden Bıyıklı Ahmedin torunu (Mehmedin oğlu Davuttur. Davut Dini inanışlarına çok bağlı olduğu için Tunceliden Tercana gelen Dedesi Derviş Ali kendi köyüne davet eder.Derviş Ali aynı zaman kendisnin dedesidir(Soy bakımında dedesi değil dini inanış bakımında dedesidir).Ve o kadar dedeisini çok sevmişki dedesi ona çıralılık almaya gelince evinde en güzel şekilde ağarlar ve dedesi sofradayken kendisine bir teklifte bulunur. Davut derki ...Dedecim mademki sen buralara kadar zahmet etmiş gelmişsin bende bu zahmetine karşılık senin adını kendi komuma vereceğim ve senin adın ebediyete kadar yaşasın der...Buda benim sana olan saygım ve sevgimin bir nişanı olarak kalsın...Dedesi Derviş ali kendisine sunulan bu teklife şaşırır ve derki.Mademki sen benim adımı bu köye layık görüyorsun ve bende senin hatırına buraya yerleşeceğim ve seninle birlikte bu sevgiyi hayatımız boyunca sürdüreceğiz. Der ve Dervişali Dede buraya yerleşir.Dervişali köyün ismi o tarihten beri Dervişali Köyü olarak kalır. Sildiz Köyüne bağlı, Mazra ,Henek köyü, Tanır Köyü , Derviş ali Köyü , Memis Köyü, Kazanci köyü , Helefan Köyü , Hircan köyleridir.Buraya yerleşik olanlar tümü ile Beyhan Aşiretine bağli Köylerdir.

Beyhan veya Behan Aşireti Tercanin Sirinli Köyünden Kırık Ali´in oğlu Biyıkli Ahmet Erzurum Hinisa gelip Sildiz Köyünü Şen eder. Bu Köylerin Baş Köyü Sıldizdır. Beyhan Aşireti Türkiyede, Avrupada, Amerikada ve Avustralyaya dağilmistir.

 

Gelenekleri ve görenekleri ;

Derviş ali köyünden yaşayan insanlar,tarihi bağlarına kuvvetle bağlı olmalarıyla birlikte, yaşam tarzlarıyla da birbirlerine çok bağlıdırlar. Dervişali köyünde iki aşiret yaşar bunlardan biri köyün asıl sahipleri olan beğan aşiretine mensup beğanlar, diğer aşiret ise ehli beyt soyundan gelen ve aynı zamanda köyde beğan aşiretlerine rehberlik ve pirlik yapan aşirettirler. Bu sebeple köyde her zaman saygı ve sevginin yer aldığı bir köy olarak bilinir.Bununla beraber köyde izlenen gelenek ve görenekler tam anlamı ile Alevi kültürünü içermektedir. Örneğin Eski (Rumi tarihine göre Ocağın son haftasından)Miladi Takvime göre ise şubatın ilk haftasından başlamak üzere Hızır Orucu tutulur. Ve bu oruç bir hafta süreyle devam eder.Sonra Hızır Gecesinin düzenleneceği yer olan Pir in evine perşembe günü akşamı her ev mıyazını hazırlar ve cemaatin yapılacağı eve gidilir.Cemaate gidilmeden önce köyün mezarlığı taaf edilir ve buraya gidilirken yine evde hazırlanmış olan mıyazlarla gidilir mezarların üzerinde bunlar dağıtılır.Ve köye dönülür.Köyde herkes cemaatin yapılacağı cem evine önceden hazırlamış oduğu miyazlarla gitmeye başlar.Bu her yıl devam perşembe gününe denk gelen günde devam edilir.Bu konuda çok geniş bir araştırma yapacağım bununla ilgili bilgi ve dökümanı buraya koyacağım.
 

Coğrafya

Erzurum iline 165 km, Hınıs ilçesine 15 km uzaklıktadır.

 

İklim

Köyün iklimi, Kışın sert ve acımasız kış koşulları yazın ılıman

Türkiye genel seçim Kanunu '31/Mayıs/1946 tarihinde yeni bir seçim kanunu kabul edilir.Genel seçim tarihi ise Ekim 1947 olarak karar verilir.Ancak yapılan itirazlarla 27 Temmuz 1946 tarihinde genel seçimler yapılır.
     Bu seçim tarihinde Önce Köyümüz SILDIZ Köyüne bağlı olarak muhtarlık seçimine  katılırdı. Ancak Sıldız Köy muhtarlığına bağlı olarak birinci ve ikinci azaların Dervişali köyüne  verilmesi şartı ile seçim yapılır.
       Bu azalar 1.nici aza Süleyman COSKUN(pehlivan diye anılır),İkinci Aza ise SeyitAli YILDIZ seçilir.

        Birinci aza olan Süleyman COŞKUN nun bir kavgaya karışması ile ağır yaralanan hasmı ve köy halkının şikayeti üzerine, azalık görevi kendisinden alınır ve Kardeşi Kamer COŞKUN a verilir.Muhtarlıkla ilgili sıkıntılar köyde başgösterir. Derviş Ali köyü halkı bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için karar alır. Kararları ise ;
         Dervişali köyü kendi yönetimlerini eline almak  ve Sıldız Köyün Muhtarlığından ayrılmaktır.
          Sıldız Köyün Muhtarlık yönetimi bunu kabul görmez. Bu sebeple Dervişali Köyün ileri gelenlerinden, hatırı ve sözü dinlenir büyüklerinden Ali Baba AKYÜZ tarafından köy halkına; köylerinin artık tek bağımsız köy muhtarına ihtiyaç vardır ve bu sebeple Sıldız köyünden ayrılması gerekir, bu fikirini köy halkına anlatır.
         Köy halkıda  Ali Baba AKYÜZ tarafından dile getirilen bu düşünceyi haklı görür ve topluca  alınan kararla bir dilekçe Hınıs Kaymakamlığına yazılır.Bu dilekçe Sıldız Köy muhtarı tarafından kabul görmez ve itirazlar yapılır.Bu süreç en kısa zamanda değerlendirmeye alınması için DervişAli Köy Halkı kendi ileri gelenlerinden tekrar birlikte toplanır.
         Ali Baba AKYÜZ ün ortaya koyduğu görüş tekrar kabul edilir...Ve son bir dilekçe ile kaymakamlığa müracaat edilir.Kaykam bu dilekçeyi netiçelendirmek için ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş talep ede..İlgili Kurum ve kuruluşlar Derviş Ali Köyün haklılığına karar verir.
          Bu süreç derviş ali Köyün yeni bir muhtarlık adı altında görüşler kabul görüldüğünü köy halkına bildirilir. Köy Halkı ilgili resmi işlemlerin bitimini bekler. İlgili işlemlerden sonra Derviş Ali Köyü Sıldız Köyünden ayrılır.Ve...
        27 Temmuz 1946 tarihinde değiştirilen yeni seçim kanununda kendi köyün adı ile Köy Muhtarlığı seçimi kararı alınır.Ancak TBMM si tarafından yeni seçim tarihi değiştirilir. Bu seçim tarihi olarak 14 Mayıs 1950 tarihi belirlenir. İşte bu tarihten Devişali Köyün yeni ve ilk muhtarı olarak Hüseyin ÖZDEMİR(Dedem)seçilir.

Ondan sonra Köyede Muhtarlık yapanların sırası ile  :

1- 27/07/1946 Seçiminde Hüseyin ÖZDEMİR
2- 14/05/1950 seçimlerinde Hasan DEMİR
3- 14/05/1954 seçimlerinde Hasan DEMİR
4- 02/05/1957 seçimlerinde Yusuf DOĞAN
5- 15/10/1961 seçimlerinde Ali Baba AKYÜZ
6- 10/10/1965 seçimlerinde Hasan DEMİR( Hasan DEMİR in muhtarlık dönemin de 19 Ağustos 1966 tarihinde meydana gelen ikinci Varto depremin en çok hissedilen yerleri; Erzurumun Hınıs ilçesinin 25 köyü,Tekman İlçesinin 47 köyü,Muş Varto ilçesinde 18 köy,Karlı ovanın 12 köyü, tamamıyla yerle bir oldu ve bu deprem 59 saniye sürdü. 432 kişi öldü 1600 kişi de yaralandı.
        Bu depremde köye Kızılaydan ve diğer yardım kuruluşlarından gelen yardımların Muhtar Hasan DEMİR İN taRafından köy halkına eşit dağıtılmadığına kanaat getirerek Kaymakamlığa şikayet dilekçeleri verilir.
          Bu şikayet dilekçelerin üzerine Kaymakamlık duruma el koydu.Yapılan soruşturmada Muhtar Hasan DEMİR suçlu bulunur ve hapse mahküm edilir.
Soruşturma esnasında Muhtarlık mühürü Kaymakam tarafından alınır köy yönetimi merkezden yürütülür.
         Bunun üzerine Hasan DEMİR in mahkumiyet kararının çıkması üzerine ceza evinde kısa bir süre kalır. Daha sonraki seçimlerde...
7- 12/10/1969 seçimlerinde Hasan AKYÜZ seçildi. Hasan AKYÜZ Muhtarlık görevini 1972 tarhinde tahmini olarak Nisan veya Mayıs aylarında Almanyaya gitti. Vekaletini bir sonraki seçime kadar Selim AKDAĞ yaptı.
        Köy halkında sevgi ve saygının en yüksek yerde tutmasını bilen ve köy huzurunu  her zaman istiyen değerli köyün ileriş gelenlerinden olan, Ali Baba AKYÜZ ün 1972 Şubat veya Mart aylarında Tekmana bağlı Halafan köyüne gidişi sırasında tipiye yakalarak yolda boğulması üzerine, bu olay Derviş ali Köyün için en büyük kayıp oldu çünkü köylülerin bu kayıpla gerek köy halkının içinde ve gerekse çevrede ki köylülerin Dervişali Köyüne bakışları bakımında dengeler tam anlamı ile değişti. Köy içinde huzur kalmadığı gibi insanlar arasında fesatlıklar töremeye başladı.
          Bu kin ve nefretin köyün halkına tarihinde hiç şahit olunmamış bir olaya şahitlik ettirdi. Ve köyün otları yakıldı, bu yakılma esnasında çıkan yangın bütün cıvar köylerinde hissedildi. Bu olay Dervişali köyün tarihine "KARA LEKE" olarak geçti.
8- 14/10/1973 seçiminde Hasan ÖZDEMİR seçildi. Muhtar seçildikten sonra 1974 yaz aylarında evini İzmir e götürdü ve onun muhtarlık dönemi sona erdi. Köy halkı boşalan muhtarlık koltuğuna sırası ile azaları olan Ali Şahin, Ali Bıra ÖZDEMİR ve Cindi DEMİR tarafından bir sonraki seçime kadar bu görev devam ettirildi.
9- 07/06/1977 seçimlerinde Halil AKYÜZ seçildi
10- 13/11/1983 seçimlerinde Halil AKYÜZ seçildi
11- 29/11/1987 seçimlerinde Halil AKYÜZ seçildi
12- 20/10/1991 seçimlerinde Halil AKYÜZ seçildi
 13- 24/12/1995 seçimlerinde Mehmet Ali ŞAHİN  seçildi
14- 18/102/1999 seçimlerinde M.Ali ŞAHİN seçildi.
15- 03/11/2002 seçimlerinde Haydar POLAT seçildi.
16-22/07/2007 seçimlerinde Haydar POLAT seçildi.
17-29/03/2009 seçimlerinde Haydar POLAT seçildi.
 Köyümüze en çok hizmetleri dokunan Haydar POLAT oldu. Hiç bir muhtarın zamanında köye çıkarılmayan konutlar çıkarıldı. Köye Su deposunu yaptırdı.Her eve bir çeşme götürdü.Şimdi herkesin evinde çeşmesi mevcuttur. Haydar Polat ın bu hizmetleri ile kalmıyor. Yıllar önce ölmüş oldukları halde  köyün nüfusuına kayıtlı kalmış ve  düşümleri yaypılmamış insanları düştü. Gerekli işlemlerini yaparak ve hatta cezalarını cebinden ödüyerek bu işlemleri gerçekleştirdi.
 
 
Sırasıyla yapılacak işlemler.
 
1-  Köyün Tarihçesi
2-  Köyde yaşayanlar,
3-  Köyümüzde yüksek tahsil yapanlar ve onların yaşamlarından kareler
4-  Köyümüzde Muhtarlık görevini yapan değerli Muhtarlarımızın hayatlarını kısada olsa anlatacağım. ve Kendilerinin muhtarlık yaptıkları dönemleri tek tek anlatılacaktır.
5-  Köyümüzde muhtarlık yapanların köye kazandırdıkları ve kaybettirdikleri anlatılacak.
6-   Köyümüz nüfusuna kayıtlı olan tüm ailelerin nesilleri köken olarak araştırılacak ve hali hazıda kullandıkları Soyadları altında belgelenecektir.
7-   Köyümüzle ilgili çok özel kareler ve bu karelerin anlatmak istedikleri tüm detaylı bilgiler yayınlanacaktır.
8-   Köylülerimizin yaşadıkları yerlerden resimler ve bilgiler alınarak yayımlanacaktır.
 
9-  Köyümüz sınırları içinde olan türbelerin, ziyaretlerin tek tek resimleri alınacak ve sitemizde yayımlanacaktır.
10- Köyümüzde en renkli kişiliği ile iz bırakanlar köşesinde yerini alacaktır.
11- Köyümüzün en meşhur ot bitkilerin tek tek resimleri çekilecek ve yayımlanacaktır.
12- Kültür olarak size yansıtılması gereken tüm bilgiler hazılanıp yayımlanacaktır.
 
Önemli Not : Köyümüzle ilgili ve hatta büyüklerimizle ilgili hikayeler varsa bana gönderin ben kim gönder mişse onun adına yayımlıyacağım. Buraya yazılacak olan bilgiler bir sonraki nesil için belge ve döküman olarak yer alacaktır.
 
 
                            Burhan KAYA
 

Derviş ali Köyün Yeşil vadi Deprem Konutlarından emeği geçenler.

        Derviş ali Yeşil vadi Deprem Konutlarının yapım kararının Hükümet tarafından çıkarılmasından bu yana geçen süreyi anlatma gereği vardır.Bu süre gerek zaman harcama ve gerekse insan gücünün harcanması bakımından büyük bir fedakarlık ister. 

        Bu fedakarlığı da yapacak insan veya insanlar köyünü seven ve onu özümsemiş, köyü için hiç bir fedakarlıktan çekinmeyen insanlara atfen yazıyorum.Bu insanların çalışmalarına uzaktan bakıldığı zaman belki bizce çok küçük bir çalışma olduğu görüntüsü yansıtsa da aslında öyle olmadığını hepimiz biliriz. 

 

        Bu fedakarlıkla bezenmiş ve bu konulardan gözü kara olabilecek  insanların yapacağı bir çalışma ile ancak gerçekleşebilir. Gerek konutlarının yapılacağı alan için ve gerekse, resmi dairelerle verilen savaş için ne kadar büyük bir güç gerektiğini hepimizin bilmesi gerektiğini bilmemiz lazım..Yer  konusunda çevredeki  köy muhtarlarından olan Ketenci Köy muhtarı ile az savaşılmadı.

       Savaşırken orda hazır bulunan köy halkımızın az küfürler yemediği, sinir harbinin en yüksek dereceye çıktığını, bu ortamda o insanların köyleri için sabır taşı haline geldiğini bizler görmedik. Ama tüm yaşananları birebir takip ettik.

       Onların yerinden olmak ve sabırlı taşı haline gelmek, bütün olumsuz koşulları yok saymak, her babayiğidin harcı değildir. Bütün bunlardan sonra köy halkı ile anlaşmazlıklarının yaşandığını ve bu anlaşmazlıklarının köyün yararını sağlayacak hale getirmek, bunları yapmak büyük bir güç güç demektir. 

       Yapım için altyapı çalışmalarından,tek tek resmi dairelerden onay çıkarılmasına, tüm fizibilite çalışmalarından, Ankara ya onay için uçakla gönderilmesine, onay sonucunun takibinden yapım kararının onanmasına kadar geçen bir süreç gerek kişisel koşturmanın,gerekse araçsal desteğinin ve iletişim ağının kurulmasına kadar geçen zamanda bütün araç ve gereçlerin yanında insan gücüne de ihtiyaç vardır.

 

        Bunu konut sahibi olarak hepinize soruyorum hangimiz destek olduk.İstanbul’dan toplanan cüzi bir rakam parasal desteği ile bunların çözüleceği düşünüldü, soruyorum size Erzurum -Hınıs ve Derviş ali köyün arasında gelip gitmek tüm araç ve gereçlerinin seferber edildiği bu süreçte bu gönderilen desteğin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Asla düşünülemez.

         Bizler Derviş ali köyü halkı olarak konutu yapılmış yapılmamış veya köyleri için bu mücadelenin verildiğini düşünen sağduyulu insanlara sesleniyorum. Bizler bu fedakar insanlara ne yaptık.Ben şahsen bir şey yapmadığımı belirmek istiyorum.Bu konudan da onlara karşı mahcubiyetimin çok olduğunu biliyorum.

         Ben bu fedakar insanların yaptıklarına karşı kendimi borçlu olarak hissettiğim gibi, Derviş ali köyü nüfusuna kayıtlı herkesinde bu insanlara borçlu olduğunu bilmelerini istiyorum.Belki içinizde Derviş ali köyü bize ne bıraktı ve bundan sonra neler bırakacak diye olumsuz düşünebilirsiniz.

         Ama şunu unutmayın ki, atalarımızın birliktelik içinde ahlak değerlerinin hüküm sürdüğü saygının ve sevginin olduğu  zamanlarda birbirlerine destek vererek, başka köylere karşı savaştıklarını biliyorum.Bu sebeple değerli büyüklerimizin duygu ve düşüncelerinin yeşerdiği bu topraklara hatıralarına saygı bakımından,vermemiş gereken bir uğraşının olduğunu bilmemiz lazımdır.

         Bunun idrakini yaşamayan ve o havanın özünden olmadığını hissetmeyenlere söyleyeceğim bir söz yoktur. Huzurlarınızdan Bu köy için geçmişten geleceğe verilen tüm mücadeleleri destekliyorum. Bu mücadele içinde maddi ve manevi olarak desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen insanlara da teşekkürlerimi arz ediyorum.

        Kendi köyleri için tüm fedakarlıkların yapıldığı  alanlarda bir asker gibi göğsünü siper edercesine köy muhtarından tut,  köy meclisine, köyün en yaşlısından tut ve en küçüğüne kadar tüm köy halkıma teşekkür ediyorum.Ben köyümle her zaman gurur duydum ve duymaya da devam edeceğim.

        Bu konuda eleştirilere her zaman açığım.Yalnız eleştirileriniz yaparken, sağlam ve temeli olan değerlere dayanarak yapmanızı isterim.Çünkü bunları yapmazsanız  vicdan azabını çekersiniz.

          Köyüme maddi veya manevi desteği veren,köyünün gelişmesini sağlayan,çevre köyleri içinde itibar sahibi yapan,şimdiye kadar köylerine değerli hizmetler veren köy muhtarından tut,ihtiyar heyetine, yaşlısından tut en küçüğüne teşekkür ederim. Ve  köyleri için yapılacak hiç bir fedakarlıktan çekinmemelerini candan ve yürekten isterim.

                                        Burhan KAYA 

 Derviş Ali Köyün Tarihinden ilk olarak Kaymakam gelmektedir.

Hınıs Kaymakamı Derviş Ali Köyünde;

Hınıs Kaymakamı Hakan ÖZARSLAN, bugün( 03.08.2010) Derviş Ali köyünü ziyaret ederek, köyün yetkililerinden, köy ile ilgili sorunları dinledi. Köyün sorunlarını dile getiren Derviş Ali Köyün Muhtarı Haydar POLAT. “ Hınıs Kaymakamı Sayın Hakan ÖZARLAN köyümüzü ziyaret etmiştir. Köyümüzle ilgili sorunların çözümü için, biz köy yönetimi olarak bir dilekçe ile Kaymakamlığa bildireceğiz. Ve bu konuda gerekli çözümler için Kaymakamlıkla diyalogda olacağız. Sorunlarımızın başında yollarımızın durumu, köy de yapılan deprem konutların alt yapısı için kanalizasyon çalışmaları ve köye yapılacak olan hizmet binası için gerekli yardım olacaktır. Ve ayrıca, köyümüzün kuruluşundan bu yana ilk olarak, Kaymakamlık nezdinden gelen Kaymakam Hakan ÖZARSLAN dır. Kendisine bu ziyaretinden dolayı sonsuz teşekkürler ediyoruz. Ve görevinden başarılar diliyoruz. “ Dedi.

03.08.2010

Burhan KAYA

Erzurum Hınıs ilçesi paylaşım ve bilgi portalıdır. Fotoğraflar ve videolar ayrıca tüm köylerimiz hakkında bilgiyi HınısınSesi.com da bulabilirsiniz
Hınıs'ın Sesi - Erzurum Hınıs ilçesi paylaşım ve bilgi portalı
Hınıs'ın Köyleri
Hınıs'ın Genel Durumu
Hınıs'ta Eğitim
Hınıs'ta Sosyal Yaşantı ve Konut
Hınıs'ın Ekonomik Durumu
Hınıs'ta Altyapı ve Ulaşım
Hınıs'ın Coğrafi Yapısı ve İklimi
Hınıs'ın Tarihi Eserleri ve Turistik Yerleri
Hınıs'ın Tarihi
Acarköy
Akbayır
Akçamelik
Akgelin
Akgöze
Akören
Alaca
Alagöz
Alınkiri (Abdalan)
Alınteri
Altınpınar
Arpadere
Avcılar
Başköy
Bayırköy
Bellitaş(Herami)
Beyyurdu(Begordi)
Çakmak
Çamurlu
Çatak
Çilligöl
Dağçayırı
Demirci
Derince
Dervişali
Dibekli
Dikili
Divanhüseyin
Elmadalı
Erbeyli(Tirkiş)
Erduran
Erence
Esenli
Göller(Kahgik)
Güllüçimen
Gürçayır
Güzeldere
Halilçavuş
Hayran
Ilıcak(Germik)
İsmail
Kalecik
Karaağaç
Karabudak
Karamolla(Kerimelle)
Kazancı
Ketenci
Kızılahmet
Kızmusa
Kongur
Meydanköy
Mezraa
Mollacelil
Mollakulaç
Mutluca
Ortaköy
Ovaçevirme
Ovakozlu
Parmaksız
Pınarköy
Şahabattinköy
Şahverdi
Şalgamköy
Saltepe
Sıldız
Söğütlü
Sultanlı
Suvaran
Tanır
Tapuköy
Taşbulak
Tellitepe
Tipideresi
Toprakkale
Toraman
Ulucayır
Ünlüce
Uyanık
Yamanlar
Yaylakonak
Yelpiz
Yeniköy
Yeşilyazı
Yolüstü(Arus)