-

Erzurum Hınıs Köyleri / Dibekli

KÖYÜN BİLGİLERİ:

A-KÜNYESİ:

Yeni Adı:  DİBEKLİ KÖYÜ

Eski Adı:   DİBEKLİ KÖYÜ

B -TARİHÇESİ:

Dibekli köyü tam anlamıyla Tekman ın köyleriyle çevrili ve Hınıs & Tekman sınırından olan bir köydür. Dibekli Köyün kuruluşu hakkında değerli büyüklerimizin bize anlattıklarına göre, 1514 Tarihin de Çaldıran zaferinden sonra, Şah ismailin dağılan güçlerin içinde Tünceli yöresine yerleşen Alevi insanları bu yöreden bir süre kaldıktan sonra, buralardan da rahatlarının olmayacağını düşünerek yurdun çeşitli yerlerine göç etmişler.

Bunlardan bir kısmı Erzincan’ a, Erzurum’a Karsa, Malatya ya, Kahramanmaraş a,Gaziantep e, Sivas a ve yurdun çeşitli bölgelerine göç ettiler. Erzincan a göç edenler bir süre Erzincan ın çeşitli ilçelerinde özellikle TERCAN dan kaldıktan sonra buradan da göç etmişler. İşte Erzurum a göç edenlerin  büyük kısmı  buradan gelen insanlardır.. Bunlardan çoğunluğu Hınıs, Tekman ve Erzurum’un çeşitli ilçelerine dağılmışlardır.

Hınıs a gelenlerin çoğunluğu Dibekli Köyü gibi Hınıs ın dağ eteklerindeki köylere yerleşmişler. Genelde Alevilerin yerleşik olduğu bu bölgelere bakıldığında hepsi dağ eteklerinden en kuytu yerler nereler ise oraya yerleşke oluşturmuşlar. İşte Dibekli Köyün yerleşkesi de aynı şekilde etrafı tepelerle çevrili kuytu bir yerde olmasıdır. Aynı Şekilde Kazancı Köyü Gümüşlü Köyü, Salgam Köyü, Baş köy  Sıldızi Köyü vb  çoğu köyler hep dağ eteklerinin en kuytu yerlere konuşlandırılmışlardır.

Dibekli Köyünü kuranda  Beğan(Mamkanlar) Aşiretin reisi Bıyıklı Ahmet tin soyundan gelenler kurmuştur. Yani Beğan aşiretine mensup kişiler kurmuştur. Bugün Hıdanların, Ulaşların, Çeliklerin ve Haydaranların oluşturdukları soy tam anlamıyla Bıyıklı Ahmet in soyuna dayanmaktadır. Bıyıklı Ahmedin üç oğlundan Ulaş( Hıdanlar, Çeklikler)  Tekman tarafına giderek oradaki köylere yerleşmişler. Örneğin Çağlar Köyü, Gümüşlü Köyü, Hayran ve Meydan, Güzeldere, Dibekli vb köyler… Kırık Ali ve Kekmam Sıldız ve civarındaki köyleri kurmuşlar.

Dibekli Köyün kuruluşu da, aynı tarih ve aynı kişiler tarafından kurulduğu ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple Dibekli Köyün halkının tamamı BEĞAN aşiretine mensuptur. Dibekli köyünün bir mezrası olan ÇULAK komu da ayni aşirete mensuptur.

Genelenek ve göreneklerimizle birlikte örf ve adetlerimize de çok bağlıyız. Köyümüz dini konuları bakımında hepsi Müslüman olup, aynı inanış ve görüşler doğrultusunda hareket eden ve aynı kültürümüzle yaşamlarımızı sürdüren aileleriz. Köyün muhtarı olarak, köyümüzün gerek hizmet ve gerek faaliyet konularında köyler arasında önde olmasını istemekteyim. Ancak gerekli desteği Devletten alamadığım için hep bunun ezikliğini çekmekteyim.

C-COĞRAFİ DURUMU:

1.       Komşu Köyler:  Erduran, Körsuy, Şakşak, Güneşli, Çatkale ve Gülveren  köyleriyle  çevrili bir köydür.

2.       Erzurum İline Uzaklığı;  140 Km

3.       Hınıs İlçesine uzaklığı:   25 Km

4.       Ekonomi Durumu:  Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyümüzde küçükbaş hayvan hemen hemen yok denecek kadar azdır. Büyükbaş hayvan ise köyde her ailenin kendini geçindirebilecek birkaç hayvanı vardır. Köyde çiftçilikte ölü noktasındadır. Hemen hemen çoğu aileler artık çiftçilikten vazgeçer duruma gelmişlerdir. Başkaca da gelir kaynakları yoktur.

5.       İklimi: Karasal iklim olup, yazın sıcak ve kurak, kışın ise soğuk ve karlı olarak geçer. Zaman zaman karlarla kapanan yolların açılması için Karayolları ve köy işleri ekipleri çok büyük uğraşlar verirler.

6.       Akarsuları: Yoktur.

7.       Enlem ve Boylamı: 39 ve 41 8.

8.       Denizden Yüksekliği:   2120 mt

 D-HİZMET DURUMU:

1.       Elektrik: 1983 yılında Köye Elektrik getirilmiş ve köydeki oturulan tüm hanelerde elektrik mevcuttur. Ancak köyümüz dağ eteğinde olduğu için köyümüze elektrik getiren nakil direkleri aşırı fırtına ve yoğun kar tipi den zaman zaman devrilmektedirler. Köyde kışın elektrik kesintisi bu sebeple olmaktadır.

2.       Su Durumu:  Vardır. Köyün her evine su çekilmiştir. 2007 yılından beri vardır.

3.       Yol durumu: Yol konusunda çok sıkıntı çekmekteyiz. Hele kışın ve yağmurlu günlerinde çok sorun yaşamaktayız. Bu konuda gerekli girişimlerimiz oldu ve sonuçlarını bekliyoruz. Bu bekleme süremizin ne kadar olacağını da bilemiyoruz.

4.       Kanalizasyon Durumu: Yoktur. Kanalizasyon sorunumuz, yıllardan beri var, köy kurulmuş kurulalı vardır.

5.       Sağlık Ocağı Var mı/Yok mu?: Yok. Sağlık sorunlarımızı Hınıs Merkezinde kurulan olan Merkez sağlık Ocağındaki aile doktorlarından almaktayız.  

6.       Okul Var mı/Yok mu? Köyde okulumuz vardır. Fakat okulda yaklaşık 6 yıldan beri eğitim ve öğretim yapılamamaktadır. Bunun tek nedeni ise öğrencilerin yeterli olmayışındandır. Okulumuzun en büyük sorunu kanalizasyon sorunudur. Bu konuda yetkiler yardımcı olurlarsa çok sevineceğiz. Bu konudan da gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık, Sonuç ve neticelerini beklemekteyiz. Ve ayrıca lojman sorunumuz mevcuttur.

7.       PTT var mı/ Yok mu?: Yoktur. PTT hizmetlerimizi Hınıs ta yerine getirmekteyiz.

8.       Telefon: Köyde telefonumuz yoktur. Bu konuda çok zor durumdayız.

 E- YAŞAM DURUMU:

1.       Nüfusu: Kışın 100, yazın 150 kişiye yakın olmaktadır.

  1. Aşiretler;  Köyümüz Beğan Aşiretindedir.
  2. Köyde: Okuma yazma oranı % 90 nın üzerindedir.
  3. Konutlar: Köyümüze 4 konut çıktı bunların 2 si köyün mezrası olan Çulak mezrasında yapıldı. Diğer ikisi de köyde yapıldı. 2009 yapımına başlanıldı, 2010 yılında teslim edilecektir. Yapılan bu konutlar sayesinde kanalizasyon sorunumuzda haledilecektir. Bizim yetkililerden aldığımız bilgi bu doğrultudadır.
  4. Köyde hane sayısı: Yapılan konutlar hariç 13 hanedir.
  5. Köyümüzde göç edenlerin tümü büyük şehirlerde yaşamlarını sürdürmektedirler. Genelde İstanbul,  İzmir Manisa da yaşamlarını sürdürmektedirler.

 F – YÖNETİM DURUMU:

Yüksek seçim Kurulu tarafından organize edilen ve T.C Anayasasından yeri belirlenen yasa ile yapılan seçim sonucunda seçilen Muhtar ve Köy İhtiyar Heyeti tarafından yönetilir. Köyde sırasıyla yönetimde bulunan muhtarların adları…

Bu köyde sırasıyla Muhtarlık yapanlar

1.       Mehmet GÜL(2009)

2.       Hüseyin BALAY(2004)

3.       Kasım GÜL(1999)

Kaynak: Mehmet GÜL

ARAŞTIRMALAR: BURHAN KAYA

Bu çalışmaları yaparken, çalışmalarımdan bana yardımcı olan Köyün Muhtarı ve ihtiyar heyeti olmuştur. Köyün Fotoğrafları daha sonra eklenecektir. Bu bilgiler tamamıyla www.hinisinsesi.com un çalışmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu haber www.hinisinsesi.com sitesinin dışında kaynak gösterilmeden yayımlanması yasaktır.

 Burhan KAYA

Erzurum Hınıs ilçesi paylaşım ve bilgi portalıdır. Fotoğraflar ve videolar ayrıca tüm köylerimiz hakkında bilgiyi HınısınSesi.com da bulabilirsiniz
Hınıs'ın Sesi - Erzurum Hınıs ilçesi paylaşım ve bilgi portalı
Hınıs'ın Köyleri
Hınıs'ın Genel Durumu
Hınıs'ta Eğitim
Hınıs'ta Sosyal Yaşantı ve Konut
Hınıs'ın Ekonomik Durumu
Hınıs'ta Altyapı ve Ulaşım
Hınıs'ın Coğrafi Yapısı ve İklimi
Hınıs'ın Tarihi Eserleri ve Turistik Yerleri
Hınıs'ın Tarihi
Acarköy
Akbayır
Akçamelik
Akgelin
Akgöze
Akören
Alaca
Alagöz
Alınkiri (Abdalan)
Alınteri
Altınpınar
Arpadere
Avcılar
Başköy
Bayırköy
Bellitaş(Herami)
Beyyurdu(Begordi)
Çakmak
Çamurlu
Çatak
Çilligöl
Dağçayırı
Demirci
Derince
Dervişali
Dibekli
Dikili
Divanhüseyin
Elmadalı
Erbeyli(Tirkiş)
Erduran
Erence
Esenli
Göller(Kahgik)
Güllüçimen
Gürçayır
Güzeldere
Halilçavuş
Hayran
Ilıcak(Germik)
İsmail
Kalecik
Karaağaç
Karabudak
Karamolla(Kerimelle)
Kazancı
Ketenci
Kızılahmet
Kızmusa
Kongur
Meydanköy
Mezraa
Mollacelil
Mollakulaç
Mutluca
Ortaköy
Ovaçevirme
Ovakozlu
Parmaksız
Pınarköy
Şahabattinköy
Şahverdi
Şalgamköy
Saltepe
Sıldız
Söğütlü
Sultanlı
Suvaran
Tanır
Tapuköy
Taşbulak
Tellitepe
Tipideresi
Toprakkale
Toraman
Ulucayır
Ünlüce
Uyanık
Yamanlar
Yaylakonak
Yelpiz
Yeniköy
Yeşilyazı
Yolüstü(Arus)