-

Erzurum Hınıs Köyleri / Erduran

KÖYÜN BİLGİLERİ:

A-KÜNYESİ:

Yeni Adı:  ERDURAN KÖYÜ

Eski Adı:   HALAFAN KÖYÜ

B -TARİHÇESİ:

Erduran Köyü: Civar köylerin içinde en eski yerleşim alanlarından birisidir. Köyün kuruluşu hakkında değerli büyüklerimizin bize anlattıklarına göre, 1514 Çaldıran zaferinden sonra, Şah ismailin dağılan güçlerin içinde Tunceli yöresine yerleşen Alevi insanları bu yöreden bir süre kaldıktan sonra, buralardan da rahatlarının olmayacağını düşünerek yurdun çeşitli yerlerine göç etmişler.

Bunlardan bir kısmı Erzincan’ a, Erzurum’a Karsa, Malatya ya, Kahramanmaraş a,Gaziantep e, Sivas a ve yurdun çeşitli bölgelerine göç ettiler. Erzincan a göç edenler bir süre Erzincan ın çeşitli ilçelerinde özellikle TERCAN dan kaldıktan sonra buradan da göç etmişler. İşte Erzurum a göç edenlerin  büyük kısmı  buradan gelen insanlardır.. Bunlardan çoğunluğu Hınıs, Tekman ve Erzurum’un çeşitli ilçelerine dağılmışlardır.

Hınıs ve köylerine gelenlerin çoğunluğu başta Sıldız Köyüne ve buradan da dağ eteklerindeki köylere yerleştiler. Bu köylerin içinden birisi olan da Erduran (HALAFAN )Köyüdür. Erduran Köyü de diğer Alevi köyleri gibi dağ eteklerine kurulmuş bir köydür. Genelde bu köy diğer köylerden çok göç alan bir köydür. Sıldız Köyünden, Dervişali Köyünden. vb gibi…

Erduran(Halafan) Köyünü kuran Beğan(Mamkanlar) Aşiretin reisi Bıyıklı Ahmetin soyundan gelen kişilerdir. Bıyıklı Ahmedin rivayetlere göre 3 oğlu varmış. Bu üç oğlu da dağ eteklerinden kurdukları köylere yerleşmişler ve bu köylerdeki insanların hepsi aynı kökenden gelme yani aynı aşiretin insanlarıdır. Bıyıklı Ahmetin oluşturduğu soy veya aşiret MAMKANLAR Aşiretidir.

Genelenek ve göreneklerimizle birlikte örf ve adetlerimize de çok bağlıyız. Köyümüz dini inançları bakımında hepsi aynı inançlara sahiptirler. İnanç ve kültürel yaşamlarımızdan ödün vermeyen bir köyüyüz.

C-COĞRAFİ DURUMU:

1.       Komşu Köyler:  Akbayır, Dibekli, Akören, Tanır, Akdağ ve köyleriyle çevrili bir köydür.

2.       Erzurum İline Uzaklığı;  130 Km

3.       Hınıs İlçesine uzaklığı:   24 Km

4.       Ekonomi Durumu:  Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyümüzde küçükbaş hayvan hemen hemen yok denecek kadar azdır. Büyükbaş hayvan ise köyde her ailenin kendini geçindirebilecek birkaç hayvanı vardır. Köyde çiftçilikte ölü noktasındadır. Hemen hemen çoğu aileler artık çiftçilikten vazgeçer duruma gelmişlerdir. Başkaca da gelir kaynakları yoktur.

5.       İklimi: Karasal iklim olup, yazın sıcak ve kurak, kışın ise soğuk ve karlı olarak geçer. Zaman zaman karlarla kapanan yolların açılması için Karayolları ve köy işleri ekipleri çok büyük uğraşlar verirler.

6.       Akarsuları: Yoktur.

7.       Enlem ve Boylamı: 39 ve 41 8.

8.       Denizden Yüksekliği:   2113 mt

 D-HİZMET DURUMU:

1.       Elektrik: 1983 yılında Köye Elektrik getirilmiş ve köydeki oturulan tüm hanelerde elektrik mevcuttur.

2.       Su Durumu:   Köye su getirme çalışmalarımız 2007 yılında tamamlandı. Şuu anda herkesin evinde su mevcuttur. Su konusunda asla sıkıntı çekmedik.

3.       Yol durumu: Yol konusunda çok sıkıntı çekmekteyiz. Hele kışın ve yağmurlu günlerinde çok sorun yaşamaktayız. Yolumuzun kumlanmasına rağmen kışın ve yağmurlu günlerde sorunumuz devam etmektedir.

4.       Kanalizasyon Durumu: Kanalizasyonumuz Yoktur. Kanalizasyon sorunumuz, yeni yapılan konutlarla çözülecektir. Bizim yetkililerden aldığımız bilgiler bu doğrultudadır… Bu konuda gerekli müracaatlarımız yapılmıştır. Sonucunu beklemekteyiz.

5.       Sağlık Ocağı Var mı/Yok mu?: Yok. Sağlık sorunlarımızı Hınıs Merkezinde kurulan olan Merkez sağlık Ocağındaki aile doktorlarından almaktayız. 

6.       Okul Var mı/Yok mu? Vardır. Okulumuz 2001 yılından beri kapalıdır. Öğrenci yetersizliğinden okulumuz kapalı durumda kaldı. Okulumuzun açılması için gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık bize verdikleri cevap öğrenci yetersizliği oldu. Onun için köyde okula giden öğrencilerimiz komşu köylere ve Hınıs ta okumaktadırlar. Okulumuzun en büyük sorunu kanalizasyon sorunudur. Bu konudan da gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık, Sonuç ve neticelerini beklemekteyiz.

7.       PTT var mı/ Yok mu?: Yoktur. PTT hizmetlerimizi Hınıs ta yerine getirmekteyiz.

8.       Telefon: Telefonumuz yoktur.

Köyün muhtarı olarak, köye gelecek hizmetlerin yapılması konusunda elimden gelini yapmaktayım. Yapılacak hizmetlerin takipçisiyim. Köy hizmetleriyle ilgili en büyük sorunum, Devletin köye hizmet getirme konusunda yeterince eğilmemesidir.

 

 E- YAŞAM DURUMU:

1.       Nüfusu: Kışın 45, yazın 100 kişiye yakın olmaktadır.

  1. Aşiretler;  Köyümüz Beğan Aşiretindedir.
  2. Köyde: Okuma yazma oranı % 70 nın üzerindedir.
  3. Konutlar: Köyümüze 21 konut çıktı. Bunlar tamamıyla yapıldı. Kanalizasyon sorunu ve elektrik sorunu tam anlamıyla çözülmedi. Bu konuda gerekli çalışmalarımız devam etmektedir. Konutların gerek çevre ve gerekse yol durumu tam anlamıyla çözülmüş değil. Konutlara gelen yol kışın ve yağmurlu günlerde çamur deryasına dönmektedir. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre en kısa zamanda kumlanması yapılacak denilmektedir. Bu konuların çözümü konusunda gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık. Ve sonuçlarını bekliyoruz.
  4. Köyde hane sayısı: Yapılan konutlar hariç 11 hanedir.
  5. Köyümüzde göç edenlerin tümü büyük şehirlerde yaşamlarını sürdürmektedirler. Genelde İstanbul,  İzmir Manisa da yaşamlarını sürdürmektedirler.

 F – YÖNETİM DURUMU:

Yüksek seçim Kurulu tarafından organize edilen ve T.C Anayasasından yeri belirlenen yasa ile yapılan seçim sonucunda seçilen Muhtar ve Köy İhtiyar Heyeti tarafından yönetilir. Köyde sırasıyla yönetimde bulunan muhtarların adları…

Bu köyde sırasıyla Muhtarlık yapanlar

1.      Necati ŞAHİN(2009)

2.      Süreya ŞAHİN(2004)

3.      Hulisi DOĞAN(1999)

4.      Kemal ŞAHİN(1994)

5.      Zeki ŞAHİN(1989)

6.      Celal ŞAHİN(1984)

Kaynak: Necati ŞAHİN

ARAŞTIRMALAR: BURHAN KAYA

Bu çalışmaları yaparken, çalışmalarımdan bana yardımcı olan Köyün Muhtarı ve ihtiyar heyeti olmuştur. Köyün Fotoğrafları daha sonra eklenecektir. Bu bilgiler tamamıyla www.hinisinsesi.com un çalışmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu haber www.hinisinsesi.com sitesinin dışında kaynak gösterilmeden yayımlanması yasaktır.

 Burhan KAYA

Erzurum Hınıs ilçesi paylaşım ve bilgi portalıdır. Fotoğraflar ve videolar ayrıca tüm köylerimiz hakkında bilgiyi HınısınSesi.com da bulabilirsiniz
Hınıs'ın Sesi - Erzurum Hınıs ilçesi paylaşım ve bilgi portalı
Hınıs'ın Köyleri
Hınıs'ın Genel Durumu
Hınıs'ta Eğitim
Hınıs'ta Sosyal Yaşantı ve Konut
Hınıs'ın Ekonomik Durumu
Hınıs'ta Altyapı ve Ulaşım
Hınıs'ın Coğrafi Yapısı ve İklimi
Hınıs'ın Tarihi Eserleri ve Turistik Yerleri
Hınıs'ın Tarihi
Acarköy
Akbayır
Akçamelik
Akgelin
Akgöze
Akören
Alaca
Alagöz
Alınkiri (Abdalan)
Alınteri
Altınpınar
Arpadere
Avcılar
Başköy
Bayırköy
Bellitaş(Herami)
Beyyurdu(Begordi)
Çakmak
Çamurlu
Çatak
Çilligöl
Dağçayırı
Demirci
Derince
Dervişali
Dibekli
Dikili
Divanhüseyin
Elmadalı
Erbeyli(Tirkiş)
Erduran
Erence
Esenli
Göller(Kahgik)
Güllüçimen
Gürçayır
Güzeldere
Halilçavuş
Hayran
Ilıcak(Germik)
İsmail
Kalecik
Karaağaç
Karabudak
Karamolla(Kerimelle)
Kazancı
Ketenci
Kızılahmet
Kızmusa
Kongur
Meydanköy
Mezraa
Mollacelil
Mollakulaç
Mutluca
Ortaköy
Ovaçevirme
Ovakozlu
Parmaksız
Pınarköy
Şahabattinköy
Şahverdi
Şalgamköy
Saltepe
Sıldız
Söğütlü
Sultanlı
Suvaran
Tanır
Tapuköy
Taşbulak
Tellitepe
Tipideresi
Toprakkale
Toraman
Ulucayır
Ünlüce
Uyanık
Yamanlar
Yaylakonak
Yelpiz
Yeniköy
Yeşilyazı
Yolüstü(Arus)