-


Hınıs HDP İlçe Eş Başkanı Gülay PEKER le Röportaj 2

Hınıs HDP İlçe Eş Başkanı Gülay PEKER le Röportaj 2
Bu haber 11.10.2015 07:55 eklenmiş ve 2080 kez görüntülenmiştir.

6-Hınıs’ın esnafına veya Hınıs ekonomisine katkı sağlayıcı projelerin başında, Sizce hangi projeler olmalıdır Ve bu konuda hazırladığınız bir projeniz var mıdır, varsa ne zaman gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz?

"Doğdukları yerde doymuyor, doyurulmuyor insanlar" diyor yazar. Durum bu olunca da mevcut göç, en çokta yerel de kalan esnafı etkiliyor. İlçemizde bir suredir üniversiteye bağlı meslek yüksekokulu bulunuyor. Bizler yerel yönetim merkezi olarak öğrencilere her türlü danışmanlık hizmeti ve desteği sunuyoruz. Bu esnafı hareketlendirirsek de kuşkusuz yeterli olmuyor. Yine turizme dönük projelerimizin hayata geçirilmesi halinde de mevsimsel olarak ciddi bir hareketlenme olacaktır esnafımızda. Ancak başta da belirttiğim gibi esas çözüm barış ortamının sağlanması, yatırımların gerçekleştirilmesi ve işsizliğin giderilmesiyle birlikte ekonomik kalkınma konusunda ciddi ve kesin sonuç alıcı bir değişim olabilir.

7-1929 yılından bu yana belediyecilikle ugrasan Hınıs’ın fiziki yerleşim anlamında hiçbir asama kayıt etmediği gibi halen eski ve yıkık dükkânlarla kötü bir izlenim yaratmaktadır. Şehircilik planlanması açısında belediye olarak bir projeniz var midir? Varsa böyle bir projeniz, bunu hayata geçirme, kaynağınız, teknik ekibiniz ve donanımınız var mıdır?

Öncelikle şunu ifade etmek gerekir, şehir planlaması Hınıs Büyük Şehir Belediyesi' nin yetki ve çalışma alanı içerisindedir. Merkezde ki altyapı, yollar birçok konu büyükşehir belediyesinin hizmet alanındadır. Ancak büyükşehir belediyesi bizim ilçemizde dahil Erzurum da ki 4 ilçeye, politik nedenlerle yapılması gereken hizmeti sunmuyor. Yapılan çalışmalar ise çok yavaş ve ciddi bir ilerleme söz konusu değil. Kuşkusuz biz gerekli tüm konularda resmi yazışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Taleplerimizi belirtiyoruz. Ancak bunlardan henüz ciddi bir sonuca ulaşmış değiliz. Yapılan ihmalkârlığın nedeni kuşkusuz politik nedenlerle açıklanabilir. İlçede ki altyapı, otogar, şehir planlamacılığı vs... konusundaki sorunların bekletilmesi ile amaçlanan, bu alanın büyük şehir belediyesinin hizmet alanına girdiğini bilmeyen insanlarla belediyemizi karşı karşıya getirmek.

8-2014 Mart seçimlerinde büyük bir çoğunlukla Belediye BDP olarak (HDP) Belediye Başkanlığını kazandınız, sizin belediye başkanlığını kazanmanızla birlikte, aldığınız sorumluluğunuz kat be kat artı. Çünkü bu sorumluluğunuzun içine köylerde belediyenin bir mahallesi olarak girdi.  Hınıs Belediyesinin de ekonomi gücü bellidir. HDP İlçe Es Başkanı Gülay PEKER ve Belediye Başkanı Hasan Basri FIRAT la birlikte, başta Hınıs olmak üzere, merkez ve diğer mahallelere (köylere) hizmetleri götürme noktasında, yeterince teknik ve donanıma sahip misiniz, değilseniz halkın umutla seçtiği bir Belediye Başkanı ve eş başkan olarak bu çalışmalara nerden ekonomi kaynak sağlayacaksınız. Yaklaşık bir buçuk bir yılı geçkin görevdesiniz, bu konu ile ilgili bir çalışmalarda bulundunuz mu varsa böyle bir çalışmanız buna bir örnek verebilir misiniz?

Hiç şüphesiz belirdiğiniz gibi yapacağımız tüm çalışmalarda teknik donanıma ihtiyacımız var. Mevcut ekonomik imkânlarımız dâhilinde gerekli teknik donanımımızı sağlamaya çalıştık. Araç ve malzeme alımları yaptık. Daha önce belirttiğim gibi ilçemizin merkezine ait bir çok hizmet Erzurum Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanına giriyor. Ancak köylerde aynı durum yok. Yol gibi çalışmalar bizim sorumluğumuzda. Bu nedenle köylerimizin büyük bir bölümünde yol çalışmalarımız bitmiş durumda. Bu çalışmalar yapılırken teknik ekibin yanında bizzat bende yer aldım. Çalışmalarımız mevsimsel koşullara göre başlıyor ve bitiyor. Kar yağışına kadar bu alandaki çalışmamız devam edecek. Birok alanda çalışmalar yapılıyor. Bu nedenle ciddi bir düzelme söz konusu. Ancak yeterli değil. Bunun temel nedenini de ekonomik sorunumuz oluşturuyor.

 9-Hınıs ta yıllara dayalı bir sistem arka planda Hınıs i yönetmektedir. Yerel anlamda hangi yönetici gelmişse bu yönetimin etkisi ve baskısıyla Hınıs a gelecek anlamda kazanım kazandırmamıştır.  Ve hep Hınıs geri gitmiş bir adim öne atmamıştır. Bu yönetim şekli herkesçe bilinen “Feodal bağların kurduğu baskıcı sistemdir.” Sizin bu ve buna benzer bir baskı ile karsılaşmanız durumunda alacağınız tutum ve davranışlarınız nasıl olacak? Başarı ve kayıp konusunda ne gibi tedbirleri almayı düşünüyormuşsunuz?

Her şeyden önce şunu belirtmek gerekiyor. Toplumsal değerlerimiz ve güçlü bir kültürümüz var. Bizler bu coğrafyanın çocuklarıyız. Burada doğduk. Yaşamsal kurallarını biliyoruz. Sosyalitesinin farkındayız. Bu nedenle ahlaken kesinlikle buna bir saygısızlık yapmamız beklemenez. Ancak bugün şu açık ki, halkımız Hınıs' ın mevcut durumundan memnun olmadığı için, bir şeylerin değişip-dönüştürülmesi için bize oy verdi. Bu nedenle yapacağımız değişiklerde bir 'kayıp'tan söz edilemeyecektir. Madem halk bunda ısrarcı ve bundan hareketle oyu bizlere verdi, o zaman önce cevap bulunması gereken şey neden bir başka siyasal yapı değil de HDP? Çünkü halkımız da şunu çok iyi biliyor ki, siyasal geleneğimiz mevcut geriliklerin arkasından giden değil, toplumsal yapımızın olumlu özelliklerini alıp-olumsuz yanlarını geri plana iterek bir hızlı değişimi gerçekleştirecek güçtedir. Bunu pratikleriyle göstermiştir. Partimiz, bulunduğu alanda öncü güç olmaktadır. Dolayısıyla gelmiş olduğumuz demokratik siyaset geleneğimizin yol göstericiliği ile bir yönetim yapıyor, kararlar alıyor ve uyguluyoruz. Demokrasiyi-eşitlik ve adaleti işlevsel olarak kullanan bir yapıdan kim rahatsızlık duyabilir ki? Elbette rantçı, sistemle işbirlikçi ya da demokrasi karşıtı insanlar dışında, rahatsız olan olmayacaktır. Bu güne kadar kadının dışarı çıkamadığı bir ilçede, tek başına tüm sosyal-siyasal vs alanlarda öncü rolde bulunmak ve sadece erkek meclislerinin oturup konuşabildiği mekânlar da, kadının temsil edilmesi söz konusu 'Feodal bağların kurduğu baskıcı sistem' in nasılda değiştiğine küçük bir örnektir. Bunlar eksiklerimiz olmadığı anlamında algılanmamalı. Tabii ki hatalarımız oluyor. Ancak katılımcı demokratik işleyişimiz sayesinde halk kendi ilçesinde-mahallesinde-sokağında yapılan değişliklerde, düzenlemelerde karar organı olarak aktif rol alıyor. Yapılan hatalar eleştiri mekanizmamız sayesinde yerinde tespit edilip düzeltiliyor. Halkın 'hesap sorma' hakkı ve idarecilerin ise 'hesap vermesi', demokratik yönetim biçimimizin olmazsa-olmaz esaslarındandır.

10-Hınıs tarım ve hayvancılık bakımında bölgede çok önemli bir yerleşime sahiptir. İlçe de 1995 yıllarına kadar köylerde hayvancılık ve çiftçilik ön planda yürümekteydi. Simdi küçükbaş hayvan üreticisi yok denecek kadar az olmakla beraber, tarımla uğraşacak çiftçi de yoktur. Hınıs a tarım ve hayvancılık anlamında Sizin öngörünüz ve devletle birlikte yürüteceğiniz çalışmalarınız var mıdır? Varsa bu tür çalışmalarınız şu anda hangi aşamada yürütülmektedir?

Vurguladığınız gibi özellikle hayvancılık için coğrafi koşullarımız çok uygun. Dışa göç ve savaş nedeniyle, yazık ki bu alan gerilemiş bulunuyor. Bir diğer konu ise hayvancılık yapıldığında, üretimin değerlendirileceği alanların olmaması, çiftçimizin bu konuda ki gelecek kaygısı son derece düşündürüyor. Söz konusu alanda yaptığımız araştırmalarımız sonucu hayvancılık alanında ki üretimin değerlendirileceği bir proje hazırladık. Bu projenin halkımızı hayvancılık sektörü ile ilgili teşvik edeceğini düşünüyoruz. Süt ve Süt ürünlerine dönük hazırladığımız mandıra projecimizi en kısa sürede faaliyete geçirmek için çalışıyoruz. Gerekli alt yapı çalışmalarını hazırlıyoruz. Kuşkusuz bu konuda da yurtdışındaki yada ülkemizde ki ekonomik geliri yüksek hemşerilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Tarım konusunda ise daha çok içe dönük yapılan bir üretimden bahsedilebilir. İnsanlar kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar üretiyorlar. Kuşkusuz bunda yine mevsimsel koşulların etkisi büyük önem arz ediyor.

11-Gülay PEKER olarak Siz, HDP’ nin siyasi hayatında kendine temel edindiği, “Kardeşlik haklari ve demokrasi de özgürlük”  noktasında a seçim çalışmaları yaptınız ve bu konudan da çok önemli ve kalıcı sözler verdiniz. www.hinisinsesi.com ailesi olarak, bu konudaki tutum ve davranışlarınıza katılmakla beraber,  hem bir Hınıs’lı ve hem de bir Alevi olarak Size sorum… Hınıs’ın en yetkili yerel kurumun basındaki birisi olarak Gülay PEKER; İstisnalar hariç, Hınıs’taki Alevi kesimine bakışını ve yaklaşımını çok iyi biliyorsunuz… Bir yerel yönetici olarak Hınıslılara yukarıda bahsi geçen “Kardeşlik hakları ve demokrasideki özgürlük” ilkenize bağlı kalarak, Hınıs Merkezine bir Cem evini açmayı düşünüyor musunuz?  Bu düşüncenizi gerçekleştirmek için bir plan ve projeniz var mıdır?

Geldiğimiz siyasi gelenekte din-etnik ve cinsel kimlik gözetmeksizin adil ve eşit haklar temelinde bir yurttaşlık bakışı bulunuyor. Bu nedenledir ki Alevilik açısından olmazsa olmaz olan zorunlu din dersleri, farklı dine mensup insanların hakları gözetilerek Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kaldırılması, Alevi inancının anayasal güvenceye kavuşturulması ve Cem evlerine yasal statü kazandırılması gibi çalışmalar yürütüyoruz. Bunun bir ayağını meclisteki çalışmalar oluşturuyorsa, diğer ayağını ise yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin farkındalık yaratma çalışmaları oluşturuyor.

Hınıs' ta birçok köyleri boyutuyla Alevi inancına sahip insanlarımızın yaşadığı bir yer. Burada bizler göreve gelmeden önce bir kaç köyde Cem evi açmak çalışmalar başlamış, temeller atılmış ancak sonuçlandırılmamıştı. Yani gerekli hazırlıklar yapıldıysa da tamamlanmamıştı. Bizimle birlikte şu anda Alevi halkımızın yaşadığı bir kaç köyümüz hariç tüm Alevi köylerinde Cem evleri yapılmıştır. Bizler yerel yönetimler olarak Alevi yurttaşlarımızın kendi emekleriyle yaptıkları bu çalışmalara bizden talep edilenler ve gücümüz oranında gerekli katkıları sunmuş bulunuyoruz. Üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmiş bulunuyoruz. Alevi yurttaşlarımız Hınıs merkezde de Cem evi açılmasını talep etmişlerdir. Talep doğrultusunda ilçe merkezinde Cem evi yaptırmak için harekete geçtik. Konuya ilişkin projemizi hazırladık ve gerekli ekonomik fonu oluşturmak için çalışmalara başladık. Bu konuda da duyarlı insanlarımızın katkılarını beklediğimizi ifade etmek isterim.

...........

Yorum Yaz - Yorumlar
Toplam 0 yorum yapılmıştır.
 ‹ 
 › 

ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLARHınıs'ın çehresini değiştiren sebepler hangisidir?

46%

19.3%

15.9%

9.4%

9.4%


Erzurum Hınıs ilçesi paylaşım ve bilgi portalıdır. Fotoğraflar ve videolar ayrıca tüm köylerimiz hakkında bilgiyi HınısınSesi.com da bulabilirsiniz
Hınıs'ın Sesi - Erzurum Hınıs ilçesi paylaşım ve bilgi portalı
Hınıs'ın Köyleri
Hınıs'ın Genel Durumu
Hınıs'ta Eğitim
Hınıs'ta Sosyal Yaşantı ve Konut
Hınıs'ın Ekonomik Durumu
Hınıs'ta Altyapı ve Ulaşım
Hınıs'ın Coğrafi Yapısı ve İklimi
Hınıs'ın Tarihi Eserleri ve Turistik Yerleri
Hınıs'ın Tarihi
Acarköy
Akbayır
Akçamelik
Akgelin
Akgöze
Akören
Alaca
Alagöz
Alınkiri (Abdalan)
Alınteri
Altınpınar
Arpadere
Avcılar
Başköy
Bayırköy
Bellitaş(Herami)
Beyyurdu(Begordi)
Çakmak
Çamurlu
Çatak
Çilligöl
Dağçayırı
Demirci
Derince
Dervişali
Dibekli
Dikili
Divanhüseyin
Elmadalı
Erbeyli(Tirkiş)
Erduran
Erence
Esenli
Göller(Kahgik)
Güllüçimen
Gürçayır
Güzeldere
Halilçavuş
Hayran
Ilıcak(Germik)
İsmail
Kalecik
Karaağaç
Karabudak
Karamolla(Kerimelle)
Kazancı
Ketenci
Kızılahmet
Kızmusa
Kongur
Meydanköy
Mezraa
Mollacelil
Mollakulaç
Mutluca
Ortaköy
Ovaçevirme
Ovakozlu
Parmaksız
Pınarköy
Şahabattinköy
Şahverdi
Şalgamköy
Saltepe
Sıldız
Söğütlü
Sultanlı
Suvaran
Tanır
Tapuköy
Taşbulak
Tellitepe
Tipideresi
Toprakkale
Toraman
Ulucayır
Ünlüce
Uyanık
Yamanlar
Yaylakonak
Yelpiz
Yeniköy
Yeşilyazı
Yolüstü(Arus)