-


Erzincan ve Erzurum'daki şeker fabrikaları birlikte satılıyor.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ`ye Ait Erzincan Şeker Fabrikası ve Erzurum Şeker Fabrikası`nın Özelleştirme İhalesi
Bu haber 23.04.2018 11:16 eklenmiş ve 415 kez görüntülenmiştir.

İHALE DETAYLARI

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, İdare’nin %100 hissesine sahip olduğu Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.ye ait aşağıdaki tabloda yer alan Erzincan Şeker Fabrikası ile Erzurum Şeker Fabrikası birlikte olmak üzere, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

İhaleye çıkarılan  : Erzincan Şeker Fabrikası ile Erzurum Şeker Fabrikası

Geçici teminat  : 4000.000 Tl

Şartnamesi bedeli  :  10.000 Tl 

Son Teklif Tarihi :     04.05.2018

1)    İhale, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmesine devam edilen teklif

sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2)    İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile yatırım fonları ve Ortak Girişim Grupları (OGG) katılabilir.

Fabrikalar için hazırlanan İhale Şartnamesi İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80

ANKARA adresinden temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için Fabrikalar için İhale

Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdare’nin bu maddede belirtilen adresine son teklif

verme tarihi saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi

almak için ödenmiş tutar her ne surette olursa olsun iade edilmez.

3)    İhale Şartnamesi tutarı İdare’nin;

-     T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü

Gelirleri Türk Lirası,

-     T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan

TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

-     T. Vakıflar Bankası T.A.O. Atatürk Bulvarı Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan

TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, İsteklinin ismi (OGG olması halinde

OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile ihalenin

konusu belirtilecektir.

Erzincan Şeker Fabrikası için 21.02.2018 tarihli ihale ilanı ile İhale Şartnamesi

alan yatırımcılardan İhale Şartnamesi bedeli alınmayacaktır.

4)    İdare’den İhale Şartnamesi almış İsteklilere talepleri halinde, İhale Şartnamesinde

belirtilen tarih ve şartlarda mevcut durum tespiti yapmak üzere Fabrika ziyaretlerinde

bulunma ve Fabrikaların yöneticileri ile görüşme imkanı sağlanacaktır.

5)    Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedelinin peşin veya vadeli

ödenebilmesi mümkündür. İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

Asgari %30 (Yüzdeotuz)’u Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, ihale bedelinin

vadeye bırakılan tutarı ise azami 12 (Oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok

 48 (Kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, vadeye bırakılan tutar üzerinden ödeme tarihleri

itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir.

6)    Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare

ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

7)    İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek

bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.

8)   Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

9)    (0 312) 585 84 61 - 585 81 64 - 585 84 52 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden

ihalelere ilişkin bilgi alınabilir.

10)     İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

 

 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Çankaya 06600 ANKARA

Tel: 312 585 83 20

Faks: 312 585 81 58

Yorum Yaz - Yorumlar
Toplam 0 yorum yapılmıştır.
 ‹ 
 › 

ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLARHınıs Belediye Başkanlığını hangi partili aday kazanacak?

59.5%

22.3%

18.3%

0%


Erzurum Hınıs ilçesi paylaşım ve bilgi portalıdır. Fotoğraflar ve videolar ayrıca tüm köylerimiz hakkında bilgiyi HınısınSesi.com da bulabilirsiniz
Hınıs'ın Sesi - Erzurum Hınıs ilçesi paylaşım ve bilgi portalı
Hınıs'ın Köyleri
Hınıs'ın Genel Durumu
Hınıs'ta Eğitim
Hınıs'ta Sosyal Yaşantı ve Konut
Hınıs'ın Ekonomik Durumu
Hınıs'ta Altyapı ve Ulaşım
Hınıs'ın Coğrafi Yapısı ve İklimi
Hınıs'ın Tarihi Eserleri ve Turistik Yerleri
Hınıs'ın Tarihi
Acarköy
Akbayır
Akçamelik
Akgelin
Akgöze
Akören
Alaca
Alagöz
Alınkiri (Abdalan)
Alınteri
Altınpınar
Arpadere
Avcılar
Başköy
Bayırköy
Bellitaş(Herami)
Beyyurdu(Begordi)
Çakmak
Çamurlu
Çatak
Çilligöl
Dağçayırı
Demirci
Derince
Dervişali
Dibekli
Dikili
Divanhüseyin
Elmadalı
Erbeyli(Tirkiş)
Erduran
Erence
Esenli
Göller(Kahgik)
Güllüçimen
Gürçayır
Güzeldere
Halilçavuş
Hayran
Ilıcak(Germik)
İsmail
Kalecik
Karaağaç
Karabudak
Karamolla(Kerimelle)
Kazancı
Ketenci
Kızılahmet
Kızmusa
Kongur
Meydanköy
Mezraa
Mollacelil
Mollakulaç
Mutluca
Ortaköy
Ovaçevirme
Ovakozlu
Parmaksız
Pınarköy
Şahabattinköy
Şahverdi
Şalgamköy
Saltepe
Sıldız
Söğütlü
Sultanlı
Suvaran
Tanır
Tapuköy
Taşbulak
Tellitepe
Tipideresi
Toprakkale
Toraman
Ulucayır
Ünlüce
Uyanık
Yamanlar
Yaylakonak
Yelpiz
Yeniköy
Yeşilyazı
Yolüstü(Arus)