-


Hakk Aşkı, Xizir Hikmeti, Pirim Seyit Nesemi Nefesi İle..


Bu haber 08.01.2019 10:25 eklenmiş ve 601 kez görüntülenmiştir.
Bülent FELEKOĞLU

Hakk Aşkı, Xizir Hikmeti, Pirim Seyit Nesemi Nefesi İle..

Aleviler arasında son dönemlerde, tüm Alemde yaşanan kautik sürecin benzeri yaşanıyor. Türkiye’nin içerisinde olduğu sıkışmış ortam hepimizi etkiliyor. Yol bulmak Reya Heq / Hakk Yol toplumları için her demde mümkün olmuştur. Fakat yaklaşım ve yöntemler Yol’un gerek ve işleyişine uymayan dışsal etkiler barındırıyor. Bu nedenle bir kısır döngüden bahsetmek mümkün. Avrupa da moda haline gelen İnancı Alisiz Alevilik ya da İslam İçi-Dışı yorumları Yol’a hizmet etmediği gibi, toplumumuz arasında edep, erkandan uzaklaşan çatışma kültürü doğurmaktadır. Bu durumda sorunları bütünlüklü çözmekten çok, parçalı yaklaşmamıza sebep oluyor. Topluma sunulan ise Aleviliğin tanınması için ayrı bir inanç olduğunun belirtilmesi. Yani Türkiye’de Diyanetten beklenen çıkarsamanın başkaca hali. Alevi Halkları tabiki tüm Dünyada İnanç temsiliyeti tanınmalı. Fakat; mesele şu inanç tanımlanırken kaybedilen değerler. İnancın oto asimilasyonuna hizmet etmekte.

Alevi Halkları ve kurumsal işleyişleri başkaca bir yöntem ve yol izlemelidir. O da Doğal bir toplum inanç dinamiği olarak Dünyanın başkaca bölgelerinde yaşayan Halklar ile birlikte. İnançlarının hakir görüldüğü merkezi iktidarlaşmış. İslam, Hristiyan, Musevi toplumlarına görevi olan Hakikati anlatmak durumunda. Alevi Halklar ve Doğal toplum inançları Dinsel iktidar dinamikleri tarafından büyük kırımlara uğratılmıştır. Orta Çağ ve sonrasında 2. Dünya savaşı dahil buna Hristiyan inanç dinamiği olan iktidarlarda Milyonlara varan Doğal Toplum inancından Halklar katledildi. Işıklar olarak tanımladıkları insanları diri diri ateşe gönderdiler. Engizisyon kayıtlarında var. Amerika da Doğal toplum inancı olan Kızılderili Halklardan Milyonlarcası katledildi. Aynısı Roman ve Çingeneler, Slavlara yapıldı. Aynısı Afrika’da, Meksika da, Brezilyada yapıldı.  Musevi toplumu içerisinde belli tarikatlar bu yöntemle kendileri tarafından katledildi, Kabala katledilmişlerin kötü versiyonudur. İslam devletleri içerisinde bu katliamlar yoğun yaşandı. Aleviler en güçlü dinamikleri bugün Mezopotamya, Anadolu topraklarında tüm kırımlara ve asimilasyon çabalarına karşı halen direnç göstermektedirler. Aynı şekilde Dünyanın dört bir yanında ortak mücadele edebileceğimiz Kırıma uğramış, buna karşı direnen Halklarla ilişki kurmak ve ortak platformlarda tüm tarihle hesaplaşmak önemli Dünya çapında bir güç açığa çıkaracaktır. Evrende zayıflıktan çok fark edememek temel meseledir. İnançlarımız bunu birçok kelamında açığa çıkarmıştır. Mesele gayrettir her canda gayret mutlak karşılık bulacaktır.Hakk Yol Alevi inancı cümle mekanı ve zamanı bir birlik içerisinde görür. Hakikat inancın yöntem gücüdür.

Özele dönecek olursak bugün İnancın İslam merkezli bir boyuta indirgenmesi yoğun yaşanılan coğrafyanın süreklerden biri olan İslam ve  İslam Devletleri ile yönetilmesinden dolayıdır. Aynı katliamları ve asimilasyonu Hristiyan ve Yahudi egemenlikli ya da Sol, Sosyalist süreçlerde de yaşadığımız belgelerle sabit. Peki Alevilik İslam karşıtlığı mıdır? Yoksa ondaki hakikat arayışı mıdır? Ya da diğer iktidarlaşmış Din dinamikleri içerisinde ki hakikat arayışı mıdır? Şöyle bir zamana yolculuk yaptığımızda görüyoruz ki inançlar bir bütün olarak aynı yasalar üzerine oturmuş. Biz buna Hakk Yasası( Rahim Yasası) diyoruz. Hakikat arayışımızda milyon yıllık İnsan deneyiminin bu yasayı ortak yasa olarak değişmez kabulu. Doğal seleksiyon içerisinde de Hakk Yasasının değişmez olduğu diğer gezegenler olsa bile çok açıktır. Her can doğmak istemekte ve doğrulmakta, her gayret bir rahme yürür zerre donunda olsa bile. Her ana baba evlat sahibi olur, olmak ister, ona emek eder, soyunu sürdürür her canlı gibi.

  • Öldürmeyeceksin 2) Çalmayacaksın 3) Yalan Söylemeyeceksin Kendine ve toplumuna dürüst olacaksın 4) Cümle can ile paylaşacaksın. İhtiyacından fazlasına göz dikmeyeceksin(Faiz almayacaksın)  5) Paylaşacaksın 6) Doğa evimizdir. Her canın senin üzerinde hakkı var 7) Hanen ışığındır. Zina etmeyeceksin 8) Fark edeceksin. Her can görünmek ister. Suç görmiyenindir. 9) Herşey ve Herkes için güzel olan senin içinde güzeldir. Gerisi nefistir. Nefsin Putundur. Hakkı var ama hükmü yoktur. 10) Zülüm etmeyeceksin. Zülmedene karşı susmayacaksın.

Fakat; inanç düsturlarımız derinlemesine anlamlandırılmadığı için çok çabuk kararlar verilmekte. Toplumlar birbirine karşı sorumludur. Her ana evlat sever. Her can doğmak için gayret eder.

Mana İle;

  • Avrupa da Aleviliğin özgün bir inanç olarak tanınması için yürütülen çalışmalar. Hakça anlam taşımaktadır. Fakat; İlericilik-gericilik cenderesine sıkıştırılmış. Avrupa da beslenen İslama fobi üzerinden İnancın içini boşaltarak yürümek doğru değildir. Lakin Hakk Yolda tüm Peygamberliksel çıkışlar gibi Mihman ettiklerimiz var. Kırklar Cemi’nde İkrarlaştığımız Muhammet Mustafa ona Xızır donlu olmuş Aliyel Murteza ve Mihmanımız Ehlibeyt evlatları var. 15 gün Newroz Orucumuzun 12 sini Yol’da Mihman bildiğimiz Ehlibeyte adamışız. Mansurların yoluna ikrar vermiş Şems, Hallac, Nesemi, Mevlana, Baba Tahir, Yunus, Şeyh Bedreddin var. Fransa da Ateşe yürümüş Albigenler var. Soyları Siyon tarafından bir ayda kurutulmuş Esseniler var. Yol evlatları her kelamı kurarken Mihmandarlığımıza yakışır, Mihmanlarımızı korumuştur. Zamanın, ikrarın, mekanın, canın uyandırdığı çerağın huzurunda sorumlu olmalıdır. İkrar bilmeyenler kolay cümle kurar. İkrar bilenler Edeb-Erkan ile kelam eder.
  • Meselemiz bir devletin, iktidarın, nefis sahibinin inancımızı tanıması değildir. Hakk Yol kendini tanıtmaz, yaşar ve yaşatır. Bu nedenle misyonerleri yoktur. Gönlüne od düşene beri gel der. Kaç Firavun, Kaç Nemrut gördük Yol yürüdü. İnanmayan Göbeklitepe’ye sırladığımız ziyaretlerimize baksın. Yağmur ormanlarına sırladığımız Ziyaretlere baksın. Çıplak ayakla Avusturya steplerinde yürüyen Aborjin’in vicdanına baksın.
  • Alevilikle ilgili kelam kuranlar. Ali’nin Cenkte Zülfikar’ına mana bulanlar parsa peşinde olanlardır. Yol şöyle yapmıştır. Muhammed Mustafa’yı Suud Aşiretçiliğinden ve Muaviye aklından, Aliyel Murteza’yı Fars İktidarcılığının sömürüsünden kurtarmaktır. Yoksa Yaresanları katleden Şii Mollalardan biat almak değil. Kerbela Hüseyin Meydanıdır. Onun hakikat davasıdır. Gidilip devşirilecek makam değil.  İsa Nebi’yi Vatikan softalığandın, Musa Nebi’yi Siyondan ayırmaktır. Lakin Ali’nin namı ile direnmiş bu toplum, Hüseyin’in Cengi ile yol bulmuştur. Yoksa bugün zerresine ulaşamazdı ahkam kesen namdarlar. Lakin; Yönlendirilmiş işkembeden kurulan kelamlar Ortadoğu da Toplumumuzu hedefe koymakta düşünülen katliam hazırlığına sebep hazırlamaktadır. Ya da Toplumumuzu Softalara , Dernekler ile Nemrutlarla görüşüp bu toplumun sorunlarını köşe bucak çözeceklerini düşünenlerin koynuna itmektedirler. Alevi toplumunu bir betona, bir çatıya kurban edeceklerle iş tutmaktır bu.
  • Geldiğimiz dem-i devranda Hakikat bir sadeleşme ve gerçeği görme yöntemidir. Hakk Yasası(Rahim Yasası) nettir ve değişmez. Yol evlatları edep-erkan dairesinde bir araya gelmeli Alevi Halkların meselelerine ortak çözümler üretmelidir. Yoksa AİHM’den kazanım dediğiniz mesele sizi Diyanete bağlayan, inacımızı elektirik, su faturasına indirgeyen ve ona hizmet etmek için sıraya girenlerle karşı karşıya kalırız. Sebep mi “Yüzyılda Taşa niyaz ederek mi, sorunlarınızı çözeceksiniz” diyen bir tarihçiye verdiğimiz cevabın hakikatinde yatar gerçek “Ama siz halen o taşlar için öldürüyorsunuz bizleri ve dünyayı”.

Hakk Aynamız, Xizir Yardımcımızdır.

Yazara ait son 10 makalele
Hakk Aşkı, Xizir Hikmeti, Pirim Seyit Nesemi Nefesi İle..
Hak Aşkı, Xızır Hikmeti, Pirim Seyit Nesemi Nefesi İle..
Hak Yol Alevilikte Cevaplanması Gereken Sorular -2
Hak Yol Alevilikte cevaplanması gereken sorular. I
Aleviler ne yapmalı? Nasıl yapmalı?
Yorum Yaz - Yorumlar
Toplam 0 yorum yapılmıştır.
 ‹ 
 › 

ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLARHınıs Belediye Başkanlığını hangi partili aday kazanacak?


Erzurum Hınıs ilçesi paylaşım ve bilgi portalıdır. Fotoğraflar ve videolar ayrıca tüm köylerimiz hakkında bilgiyi HınısınSesi.com da bulabilirsiniz
Hınıs'ın Sesi - Erzurum Hınıs ilçesi paylaşım ve bilgi portalı
Hınıs'ın Köyleri
Hınıs'ın Genel Durumu
Hınıs'ta Eğitim
Hınıs'ta Sosyal Yaşantı ve Konut
Hınıs'ın Ekonomik Durumu
Hınıs'ta Altyapı ve Ulaşım
Hınıs'ın Coğrafi Yapısı ve İklimi
Hınıs'ın Tarihi Eserleri ve Turistik Yerleri
Hınıs'ın Tarihi
Acarköy
Akbayır
Akçamelik
Akgelin
Akgöze
Akören
Alaca
Alagöz
Alınkiri (Abdalan)
Alınteri
Altınpınar
Arpadere
Avcılar
Başköy
Bayırköy
Bellitaş(Herami)
Beyyurdu(Begordi)
Çakmak
Çamurlu
Çatak
Çilligöl
Dağçayırı
Demirci
Derince
Dervişali
Dibekli
Dikili
Divanhüseyin
Elmadalı
Erbeyli(Tirkiş)
Erduran
Erence
Esenli
Göller(Kahgik)
Güllüçimen
Gürçayır
Güzeldere
Halilçavuş
Hayran
Ilıcak(Germik)
İsmail
Kalecik
Karaağaç
Karabudak
Karamolla(Kerimelle)
Kazancı
Ketenci
Kızılahmet
Kızmusa
Kongur
Meydanköy
Mezraa
Mollacelil
Mollakulaç
Mutluca
Ortaköy
Ovaçevirme
Ovakozlu
Parmaksız
Pınarköy
Şahabattinköy
Şahverdi
Şalgamköy
Saltepe
Sıldız
Söğütlü
Sultanlı
Suvaran
Tanır
Tapuköy
Taşbulak
Tellitepe
Tipideresi
Toprakkale
Toraman
Ulucayır
Ünlüce
Uyanık
Yamanlar
Yaylakonak
Yelpiz
Yeniköy
Yeşilyazı
Yolüstü(Arus)