-


DÜNYADA MODERNİZM


Bu haber 16.09.2011 06:47:39 eklenmiş ve 3216 kez görüntülenmiştir.

     İnsanlığın varoluş tarihinden bu yana.İnsanlığın gelişmiş zekasıyla yönetilen dünya düzeninin biçim şekil değişiklikleri yanı sıra zihinlerde de farklılık gösteren kuram ve kavram karmaşıklığının,olumsuz sonuçları ile beraber,ulus ötesi politikaların,dünyada moderne edilmiş teorik çalışmaların ve felsefi tartışmaların sonucu 2 dünya savaşından sonra yapılan ulus ötesi yapılandırmalar her ne kadar kalıcı olmasa da uzun bir zaman etkileri ve tahribatları unutulmayacak

    Çağ Kilisenin ve feodalizmin bin yıllık egemenliğine son veren burjuvazi 'eşitlik, özgürlük ve kardeşlik' ilkeleri ile tarih sahnesine çıkması. Burjuvazi gerçekten bu ilkeleri gerçekleştireceğini düşünmüştü.

     Bilim, teknik ve sanat alanındaki ilerlemelerle insanlığın devamlı ileri gideceği ve özgür olacağı nı  düşünülüyordu. 2 Dünya savaşının yarattığı yıkım, batı dünyasının ahlaki ve ettik değerlerini altüst etmiştir.

     Buradan itibaren düşünürler bu tarihe sebep olan düşünsel temellerle de hesaplaşma arayışlarına yönelmişlerdir.

     Modern düşüncenin kendisini ilke ve argümanlara yönelim bu şekilde kuramsal bir yönelim haline gelmiştir.

    Moderniz im içerden eleştirisi Modernleşme hedeflerine ulaşılamadığı görüşünün yaygınlaşmasından sonra aydınlanma ilk olarak Marx tarafından eleştirilmeye ve sorunsallaştırılmaya başlanmıştır.

    Marx, aydınlanmanın olumlu yanlarına bilimin gelişmesine sahip çıkarken, aydınlanmanın sınırlarını ortaya koydu Özel mülkiyet; eşitlik, özgürlük ve kardeşlik' ilkeleri ile zıtlık içindedir. Hümanizmi ve özgürlüğü getirecek sistem sosyalizmdir.

    Tarihin öznesi, işçi sınıfıdır ve gerçek anlamda Aydınlanma projesini gerçekleştirecek olan da bu öznedir. Çünkü, aydınlanma düşüncesinin kurucusu burjuva sınıfı ve dolayısıyla burjuva toplumu belli bir anda aydınlanmacı ideallerle çelişkiye düşmektedir.

    Marx bu çelişkinin maddi olarak toplumsal, ekonomik ve siyasal yapısını göstermeye çalışmıştır yapıtlarında. Ancak Marx tüm bu köktenci eleştirilerinde yine de aydınlanmacı ilkelere (akıl, nesnellik,ilerleme, özgürlük vb.) bağlı kalmıştır

   Çünkü modern bir sosyal değişim her tabakadaki bireye indirgemek burjuvazin klasik bildik yapısına ters gelmekte oysaki toplum bilimi moderne edilirken toplumu oluşturan sosyal dinamikler yıpratılmadan moderne etmelidir

   Örnek Ahlak,Aile,Çalışma İş,Vergi,Din Hukuk,Çevre,Bilgi, Bilim Askeri,Eğitim,Öğretim gibi vs dinamikleri eşit sunmalıdır

   Bizde ise bu durum çok farklı seyretmiştir tarihte güçlü bir mirasla beraber uzun bir süredir feodalizmin etkisinde kalarak tarihsel bir gerileme süreci başlatmıştır 19 yy sonrası da pek fazla farklılıklar yaşanmamıştır

   Halkın meşru hakları elinden alınarak aydınlanmanın önü tıkatılmıştır sınıf bilinci iş emek üzerine kurulan teorik ve örgütlenmeler kısa bir sürede bastırılıp tekrardan hizaya alma metodu başarı sağlamıştır

   Maalesef Merkeziyetçi bir ordu Din ve siyasi toplum, bilimini kaderini belirleyen en önemli unsur olarak günümüzde de varlığını sürdürmekte, son zamanlarda gelişen dünya karşısında, kan ve itibar kaybetme telaşıyla hemen hızlı bir şekilde dünyaya entegre olma çabaları.         

    Modernize edilmek istense de bizde kavramların önünü açacak elde tutulu gözle görülür bir hamle yapılmadığı aşikardır

    Oysaki Moderniz im klasik.geleneksel geçmişi yukarıda verilen yaşam unsurlarını belirleyen kavramları yeni ve daha yenileri ile koşulsuz değiştirmektir çünkü her gelişmenin tarihsel sürçte dizayn edilmesi gereksimi yönünü tayin edebilmesi için istikrarın sağlanması açısından önemli bir unsur olduğu kanısındayım,,,,,     Sevgilerimle Mümtaz Tarğay

Yazara ait son 10 makalele
‪Üniversitedeki kavga sandığınızdan büyük!
NEYİ YASAKLIYORUZ.
Büyük Operasyon
SOSYAL ADALET.
DÜNYADA MODERNİZM
ANALİZ
BİR HÜZÜN TÜRKÜSÜ
BİR HÜZÜN HİKAYESİ KAZANCI BEDİH YOLUK
MEMLEKETİMDE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
SOSYAL ADALET
Yorum Yaz - Yorumlar
HALİL 17.09.2011 11:24:23
Mümtaz bey makalenizi okuyunca çok duygulandım  içimde dedim acaba  mudernizim  denilen şey nasıl bir icattır Hınıs'ada gelirmi
mehmetkaya 17.09.2011 09:52:49

Sevgili  mümtaz  dünyada modernizm  üzerindeki kaleme aldığınız  yazınızı birkaç kez okudum o kadar     güzel ve doğru bulgu yapmışsınız ki ekleyecek bir şey bulamadım sizi kutlar yolunuz açık olsun

kadim 16.09.2011 10:46:58

Evrimle yakından ilgili olan ve son iki yüzyıl boyunca Batı toplumunu siyasî ve felsefî olarak sarsan; şimdi de İslâm dünyasını derinden etkileyen diğer iki düşünce akımı ilerlemecilik ve ütopyacılıktır. Neyse ki tek taraflı ilerleme fikri bugün pek çok Batılı âlim tarafından ciddiye alınmamakta; İslâm âleminde ise, daha önceki modernleşmiş neslin hiç tereddüt göstermeden teslim olduğu "aklın putları"ndan biri olarak görülmektedir. Ancak modernleşmiş Müslüman  üzerinde ciddî yıkıcı etkilere yol açmış olan ve ilerleme fikriyle akrabalığı bulunan, dikkatle incelenmesi gereken bir konudur.

Toplam 3 yorum yapılmıştır.
 ‹ 
 › 

ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLARHınıs'ın çehresini değiştiren sebepler hangisidir?

47.7%

18.6%

15.3%

9%

9.4%


Erzurum Hınıs ilçesi paylaşım ve bilgi portalıdır. Fotoğraflar ve videolar ayrıca tüm köylerimiz hakkında bilgiyi HınısınSesi.com da bulabilirsiniz
Hınıs'ın Sesi - Erzurum Hınıs ilçesi paylaşım ve bilgi portalı
Hınıs'ın Köyleri
Hınıs'ın Genel Durumu
Hınıs'ta Eğitim
Hınıs'ta Sosyal Yaşantı ve Konut
Hınıs'ın Ekonomik Durumu
Hınıs'ta Altyapı ve Ulaşım
Hınıs'ın Coğrafi Yapısı ve İklimi
Hınıs'ın Tarihi Eserleri ve Turistik Yerleri
Hınıs'ın Tarihi
Acarköy
Akbayır
Akçamelik
Akgelin
Akgöze
Akören
Alaca
Alagöz
Alınkiri (Abdalan)
Alınteri
Altınpınar
Arpadere
Avcılar
Başköy
Bayırköy
Bellitaş(Herami)
Beyyurdu(Begordi)
Çakmak
Çamurlu
Çatak
Çilligöl
Dağçayırı
Demirci
Derince
Dervişali
Dibekli
Dikili
Divanhüseyin
Elmadalı
Erbeyli(Tirkiş)
Erduran
Erence
Esenli
Göller(Kahgik)
Güllüçimen
Gürçayır
Güzeldere
Halilçavuş
Hayran
Ilıcak(Germik)
İsmail
Kalecik
Karaağaç
Karabudak
Karamolla(Kerimelle)
Kazancı
Ketenci
Kızılahmet
Kızmusa
Kongur
Meydanköy
Mezraa
Mollacelil
Mollakulaç
Mutluca
Ortaköy
Ovaçevirme
Ovakozlu
Parmaksız
Pınarköy
Şahabattinköy
Şahverdi
Şalgamköy
Saltepe
Sıldız
Söğütlü
Sultanlı
Suvaran
Tanır
Tapuköy
Taşbulak
Tellitepe
Tipideresi
Toprakkale
Toraman
Ulucayır
Ünlüce
Uyanık
Yamanlar
Yaylakonak
Yelpiz
Yeniköy
Yeşilyazı
Yolüstü(Arus)