-


Başarılı Eğitimci Sebahattin KIZILTAŞ!

Başarılı Eğitimci Sebahattin KIZILTAŞ!
Bu haber 26.11.2014 11:46 eklenmiş ve 3254 kez görüntülenmiştir.

Sebahattin KIZILTAŞ; 1953 yılın ilkbahar aylarından Erzurum ili Hınıs ilçesi, Söğütlü köyünden Kızıltaş ailesinin 2.nci çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Mola Mehmet Sait dini bilgisi ile çok iyi tanınan, çok sevilen ve saygı duyulan iyi bir aile babası, annesi Azize Hanım da saygın kişiliği ve köy deki hanımlığı ile çok iyi bir aile annesiydi.

Sebahattin ailede çok sevilen biriydi. Daha bir yaşında iken, ilçeler arası ev taşınma işlemleriyle tanışmaya başladı. Babasının imam olması sebebi ile ilçelere tayini çıkıyordu. Bu tayinlerin içinde babasının Tekman’ın Xırbé Sor köyüne  imam olarak atandı. Molla Mehmet Sait Kızıltaş bu köyde üç yıl kaldıktan sonra Hınıs/Söğütlü yani kendi köyüne tekrar imam olarak atandı.

Sebahattin yavaş yavaş büyüyordu, ama onun Kurana olan merakı ve eğitime olan düşkünlüğü aile içinde hissedilir derecede fark edilmişti. Babası Mehmet Sait Hoca bir süre köyünden kaldıktan sonra tekrar tayini Göller(Kaxkik) köyüne çıktı. O zamanlarda Sebahattin beş yaşlarına gelmişti, bu sırada eğitim ve öğretimle tanışmaya başladı. Babasının imam olması ona büyük bir avantaj sağlamıştı ve Kuran Kursunu babasını yanında başarıyla bitirerek o yaşlarda Kuranı hatim etti ve aynı zamanda Türkçeyi de Göller köyünden öğrendi.

Daha ilkokula başlamadan Kuran’ı baştan sona okuyup hatim eden Sebahattin yedi yaşında ilkokula başladı. Beşinci sınıfa geldiğinde babası, Hınıs Aşağı Kayabaşı Mahallesi camisine imam olarak atandı. O artık köyler arasında gidip gelmekten kurtulmuş ve Hınıs’ın merkezine taşınmıştı. Sebahattin KIZILTAŞ ilk, orta ve lise öğrenimini Hınıs’ta tamamladı. Orta ve Lise dönemlerinde sporla uğraşmaya başladı. Okuldaki sporculuk başarısı ona okulun takımına seçilmesini sağladı. Sebahattin, Ondört Mart ve Hınıs Gençlikte futbol oynamaya başladı. O, Hınıs Gençliğin düzenlediği tüm etkinliklerinden görev aldı. Diğer bir taraftan bu çalışmaları sürerken, bir taraftan da geleceğine yön verecek yüksek eğitimi için üniversite sınavlarına hazırlandı. Onun tek bir amacı vardı, çok iyi bir eğitimci kimliği ile ailesine layık bir evlat olarak anılmasıydı. Sebahattin KIZILTAŞ ilke olarak; “ Başarı ulaşılması gereken bir sonuç değil, sürekli gelişen bir çalışmanın sonucu olduğu gibi, insanoğlunun sahip olduklarını gerçeğe aktaracak, fiziksel, ruhsal enerjiler ile ayrılmaz bir bütünlük oluşturmakla başarı elde edilir” İlkesine bağlı kaldı ve yol haritasını bu ilkenin üzerine kurdu. Başarının sırrına kitlenen Sebahattin, durmaksızın hareket ediyordu. Bütün bunları yaparken, gönül işlerini de ihmal etmiyordu. Bu yaşlarda gönül verdiği Teyzesinin Kızı Amine Hanımla 23.09.1973 yılında hayatını birleştirdi. O artık aile anlamında hayatın bir bireyi olmuştu ve sorumlulukları artmıştı. Kızıltaş; 1973 yılın yaz aylarından girdiği üniversite sınavını başarıyla kazandı.

SEBAHATTİN KIZILTAŞ’IN ÖNÜNÜ AÇACAK EĞİTİMLE TANIŞIYOR.          

Kızıltaş; 1973 yaz aylarında girdiği Üniversite sınavında Erzurum Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsünü kazanarak hayatına yön verecek yolu buldu. Yüksekokulu başarı ile 1977 yılında bitiren Sebahattin Kızıltaş, Şubat 1978 yılında Kars ili Arpaçay ilçesi İncedere köyü ortaokuluna matematik öğretmeni olarak atandı. O artık Eğitimin içinde hareket eden bir eğitim neferiydi. Kızıltaş’ın; Eğitimdeki amacı; “Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan demokratik, sosyal ve hukuk devleti anlayışı ile sorumluluklarını bilen insanları yetiştirmekti. Ve aynı zamanda Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünce gücüne, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüsse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak eğitimini vermekti.”

O, eğitim kimliğine yüklenen bu sorumluluğunun fazlasıyla farkındaydı. Ve atandığı yerde bu sorumlulukla göreve başladı. Görev yaptığı yerde “Faşist”, memleketi Erzurum’da “komünist” olarak damgalandı ve bu sebeple dayak yedi. Bunların hiç birini içinden barındırmayan kişiliği ile yılmadı, yıkılmadı ve eğitim öğretimine devam etti. Çünkü aldığı sorumlulukları çok ağırdı ve sorumlulukları gereği de bunlara karşı fedakârlık göstermek zorundaydı. Ve bunları fazlasıyla da yapıyordu.

Sebahattin Hoca; Doğup büyüdüğü yere atanıyor.

Sebahattin Hoca; 1979 Mayısında Erzurum Hınıs Yatılı bölge okuluna öğretmen olarak atanıyor. Ve atandığı yerdeki Okul yönetimi tarafından istenmeyen öğretmen olarak, Ağustos ayında Hınıs Lisesi’ne sürülüyor.

Sebahattin Hoca; Hınıs ta Eğitim ve Öğretimde Devrim yaratıyor;

Değerli Eğitimci; atandığı Hınıs Lisesinde sırasıyla, öğretmenlik, Müdür yardımcılığı ve Müdürlük yapmaya başladı. Müdürlük yaptığı dönemlerde akşamları etüt programlarını düzenleyerek, eğitimden uzaklaşan öğrencileri kahvelerden toplayarak etütlere getirdi. Ve bu öğrencilere hafta sonları üniversite hazırlık  ve yetiştirme kursları açarak eğitim seviyesini yükselterek ilk yıl 12 daha sonraki yıl ise 16 öğrenciyi Hınıs Lisesinden Üniversiteye gönderdi. Sırasıyla bu okulda;

  • Okulda futbol ve voleybol takımlarını kurdu.
  • Sınıflar  arası bilgi yarışmalarını düzenleyerek eğitim kalitesini yükselti.
  • Okulda “ Her çantaya bir kitap” kampanyasını başlattı ve bu kampanya ile öğrencilere kitap okuma sevgisini aşıladı.
  • Bütün eğitimcilerle diyaloglar geliştirdi ve eğitim öğretime kalite getirdi.
  • Okulda “ Her çantaya bir kitap” kampanyasını başlattı ve bu kampanya ile öğrencilere kitap okuma sevgisini aşıladı.
  • Eğimin içinde bulunan ekibi ile tek bir yürek halinde çalışarak başarılara imza attı.

Sebahattin KIZILTAŞ Eğitim hayatındaki Sürgünlüğü.

Sebahattin Hoca; kendi doğrularından taviz vermediği için 1982 yılında Oltu lisesine sürüldü. Bir örgütün üst düzey yöneticisi olarak, işkencelere tabii tutuldu. 1985 yılında İstanbul Kurtuluş Lisesine tayın edildi. Ve bu okulda öğretmenlik ve müdür yardımcılığını yaptı. Daha sonra Beyoğlu MGV istişare kurulu başkanlığına getirildi. Şişli MGV de ise öğretmenlerden sorumlu olarak görev aldı. Öğretmenleri bir araya getirerek eğitim sorunları üzerinde istişarelerde bulundu ve onların görüşlerine yer verdi. Bu doğrultuda hazırladığı Eğitim ve Öğretim raporlarını Milli Eğitim müdürlüğüne sundu. Bu raporları en güzel şekilde değerlendirildi.

Sebahattin Hoca’nın Eğitim deki parlak Yılları

Sebahattin KIZILTAŞ; 1991 yılında kesintili sekiz yıllık eğitime geçildiği yılda, Şişli’de pilot okul olarak seçilen Resneli Niyazi Bey ilköğretim okuluna Müdür olarak atandı. Ve bu okulda eğitim öğretim kalitesini en üst düzeye çıkardı. Ve bu okul, bir anda İstanbul’un en çok aranan ve eğitimi takdir edilen okulları arasına girdi.

Resneli Niyazi Bey İlköğretim Okulu, bilgi yarışmasında Şişli birincisi ve İstanbul’da ikincisi oldu. Folklor yarışmalarında Şişli ve İstanbul  birincisi oldu. Futbol, voleybol ve basketbol dallarında çeşitli dereceler aldı. Fen ve Anadolu Lisesi sınavlarında en çok öğrencinin kazandığı okullar arasında yer aldı. Okula, beş bin kitaplı bir kütüphane ve tam teşekkülü laboratuvar kuruldu. Fen Bilgisi dersleri laboratuvar da, Türkçe dersleri kütüphanede yapılmaya başladı. Sosyal bilgiler ve Matematik dersleri için ortak bir birim oluşturarak tüm malzeme ve materyaller alındı. Böylece ezberci eğitimden vaz geçildi. Okulda bilgisayar sınıfı kurdu. Ancak öğrencilerin eve bilgisayar almayacaklarına dair söz aldı. Öğrencilerine hem dürüst olmayı, hem de çalışkan olmayı yaşatarak öğretti.

Sebahattin KIZILTAŞ; Öğretmenlerin Ortak Kurdukları Koop. Başkanlığına Getiriliyor.

1992 yılında Eğitim Bir sendikasının İstanbul kurucuları arasında yer aldı. Daha sonra Memur Sen’in ilk kurucularından birisi oldu.

Sebahattin KZILTAŞ, Eğitimde gösterdiği başarı artık tüm eğitim camiasında bilinir oldu, bu süreç Onun, 1996 yılında Öğretmenlerle birlikte kurdukları Kooperatif başkanlığına seçilmesi oldu. Buradaki başarısı ve doğruluğu; Huzur hakkını almadan diğer üyeler gibi aidatını ödemesi ve üyelerini yuva sahibi yapması ona olan güvenin sonsuzluğu olmuştu. Bu güven onu daha kamçıladı ve Kooperatifte biriken üye aidatlarını ekonomik getiri sağlayan yatırımlardan değerlendirdi.

Kızıltaş; Bazı özel okulların açılmasında kurucu Müdürü olarak görev aldı. Yirmi sekiz Şubat döneminde, Eğitim uğruna hapis cezalarını altı. O yılmadı, yıkılmadı eğitimin içinde yer almaya devam etti. Ve bunu Kağıthane İmece ilk öğretim okulunda matematik öğretmeni olarak gösterdi. Onun için Eğitimin üst düzey veya alt düzey yöneticiliği diye bir kayıt yoktu. Uğruna sürgünde yese, hapiste yatsa eğitim onun için vazgeçilmez bir yaşam olmuştu. Çünkü eğitimin her safhası onun için bir yaşam felsefesiydi. Görev aldığı her eğitim kurumunda, tarihi öğretilerin, sportif ve kültürel faaliyetlerin ne kadar önem taşıdığı ve bunları öğrencilere nasıl öğretilmesi gerektiğinin yollarını aradı ve o yolları maddi ve manevi imkânsızlıklara rağmen aşmasını bildi. Öğrencileri Çanakkale Şehitliğine, Bursa da önemli tarih yerlerine götürerek bunun örneklerini çoğaltı.

Yirmi sekiz Şubat dönemi Sebahattin Hoca’nın en sıkıntılı dönemi oldu. Bu dönemde müdürlük yaptığı okulu kapatıldı. Ve hayatında ilk kez bu dönemlerde hapis cezasını aldı. Daha sonra Sınıf öğretmeni olarak görev almaya başladı. Bu dönemde “Sınıfta her çantaya bir kitap kampanyası” başlatarak sınıfındaki her öğrencinin ayda en az iki kitap okumasını sağladı. 2001 yılında DSP li bakan iktidarda iken Kağıthane’de yeni açılacak ilk öğretim okuluna kurucu müdür olarak atandı. İsim babası olarak Has Bahçe ilköğretim okulunu kurdu ve müdürlük yaptı. 2004 yılında emekli oldu.

Emeklilik Sebahattin KIZILTAŞ İş adamı ve Siyasetle Tanışmaya başladı.

Sebahattin Kızıltaş; Özel Erdem Çocuk Evi’ni kurdu. 2009 yerel seçimlerinde Saadet partisi Beyoğlu il genel meclis üyesi adayı ve 2014 yerel seçimlerinde Ak parti Hınıs belediye başkan adayı oldu. Çeşitli kültür sitelerinde ve gazetelerde köşe yazarlığını yapan Sebahattin KIZILTAŞ, evli üç çocuk babası olarak, İstanbul Şişli’de kurduğu Özel Erdem Çocuk Evi’nde iş hayatına devam etmektedir.

www.hinisinsesi.com ailesi olarak başarıların devamını diliyoruz. Yolunuz açık olsun Hocam…

Yorum Yaz - Yorumlar
c. usanmaz 01.02.2015 20:10
Sabahattin Hoca, çok iyi bir eğitimci olmakla birlikte, aynı zamanda iyi bir idarecidir. Ben 1977 yılında Erzurum Lisesinde mezun olurken, Sabahattin Hoca da Erzurum Kâzımkarabekir Eğitim Enstitüsünde mezun oluyordu. Kendisine çocukluğumdan beri saygı gösterdiğim bir ağabeyimizdir. Babası rahmetli Mola Said, Hınıs ve çevresinde ilmine güvenilen önemli âlimlerden birisi idi. Bu inanç kültürü aileye de yansımıştır. Sabahattin Hocada bunun izleri devamlı görüyorum. Hocada gördüğüm en önemli başka vasıf; öğretmenlik yaparken en iyi eğitimci, müdürlük yaparken en iyi idareci ve Kooperatif, sendikacı, siyasetçi gibi unvanlarla hizmet yaparken en dürüst kişi olmayı bilmiştir. Kendisine selamlarımı sunuyorum. Allah ülkemizin birlik ve beraberliğini daimi kılsın. Allah yar ve yardımcımız olsun.
resul ÖZOĞUL 04.12.2014 22:34
Sabahattin bey Hınıs ın yetiştirdiği önemli değerlerden ve Hınısa değer katan önemli şahsiyetlerden biridir Burhan Bey. Dediğiniz gibi O milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven Muhatabına değer veren bir şahsiyettir.Böyle güzide şahsiyetleri öne çıkarıp tanıtmanızdan dolayı size teşekkür ederim Sabahattin Hocama da sağlık sıhhat ve başarılar dilerim.
kadim 26.11.2014 15:49
Sayın bur han beyin Hınıs gönüllülerini araştırıp Hınıs'lılara sunmasından dolayı kendisine teşekkür ederim.Sayın Sabahattin beyin alçak gönülü ve sevecan tutumundan dolayıda Hınıslıların gönlünden ayrı bir yer edişi görülmeye değerdir. Hınıs'a kendini adamış bir hemşerimizi daha takipçilerimize sonması ekibimizin Hınıs'a önem verdiğinin göstergesidir.
Ahmet RÜZGAR 26.11.2014 15:11
Burhan abi Sabahattin Hocanın öğrencilikten bu güne kadar olan hizmetlerini çok güzel kaleme almışsınız. Sabahattin Hoca hem teyzemin oğlu aynı zamanda eniştem yaptıkları hizmetleri çok yakından görme fırsatı buldum. Birde benim şahit olduğum bir şeyi ben yazayım. İstanbul Kurtuluş Lisesinde öğretmenlik yaparken en az 10 veya 15 öğrenciye kendi evini açarak onlara Matematik dersi gece yarılarına kadar veriyordu. Bu öğrencilere diyordi'ki Üniversiteyi kazanırsanız ben sizden ders ücretimin karşılığını alırım haa. ona göre çalışınız. Tabi bu öğrencilerin hemen hemen tamamı iyi yerleri kazanırdı. Kazanan öğrencilerde ders ücretlerini Sabahattin hocaya götürdüklerinde öğrencilere derdiki ben sizden bu ücretleri alırsam benim hizmet anlayışıma ters düşer. Bunları ALLAH rızası için yapıyorum. Allah razı olsun deyin yeter. Kendisinden bizde diyoruzki çok öğrenciye yardımcı ve rehber oldun Allah senden razı olsun.
Burhan KAYA 26.11.2014 11:52
Değerli okurlar ve sevgili hemşerilerim, Yorumlarınızı yazarken DİKKAT edeceğiniz husus yorumu yazdığınız yerin alt kısmında resimli bir kutucuk görünmektedir. O kutucuğun içinde rakamlar yazılıdır. Eğer o rakamları Sarı bir yerin içine aktarırsanız ve "Yorumu Kaydet" diye gönderirseniz yorumunuz bize gelecektir. Buna çok dikkat edin ve ayrıca "Geri Dönüş" kutusunu da onaylayın.
Burhan KAYA 26.11.2014 11:49
Sebahattin Hocam, Hayatınızdan bir kaç satırı yazarken gösterdiğiniz başarılarınıza bir hemşeriniz olarak gurur duydum. Yolunuz açık olsun.
Toplam 6 yorum yapılmıştır.
 ‹ 
 › 

ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLARHınıs'ın çehresini değiştiren sebepler hangisidir?

46%

19.3%

15.9%

9.4%

9.4%


Erzurum Hınıs ilçesi paylaşım ve bilgi portalıdır. Fotoğraflar ve videolar ayrıca tüm köylerimiz hakkında bilgiyi HınısınSesi.com da bulabilirsiniz
Hınıs'ın Sesi - Erzurum Hınıs ilçesi paylaşım ve bilgi portalı
Hınıs'ın Köyleri
Hınıs'ın Genel Durumu
Hınıs'ta Eğitim
Hınıs'ta Sosyal Yaşantı ve Konut
Hınıs'ın Ekonomik Durumu
Hınıs'ta Altyapı ve Ulaşım
Hınıs'ın Coğrafi Yapısı ve İklimi
Hınıs'ın Tarihi Eserleri ve Turistik Yerleri
Hınıs'ın Tarihi
Acarköy
Akbayır
Akçamelik
Akgelin
Akgöze
Akören
Alaca
Alagöz
Alınkiri (Abdalan)
Alınteri
Altınpınar
Arpadere
Avcılar
Başköy
Bayırköy
Bellitaş(Herami)
Beyyurdu(Begordi)
Çakmak
Çamurlu
Çatak
Çilligöl
Dağçayırı
Demirci
Derince
Dervişali
Dibekli
Dikili
Divanhüseyin
Elmadalı
Erbeyli(Tirkiş)
Erduran
Erence
Esenli
Göller(Kahgik)
Güllüçimen
Gürçayır
Güzeldere
Halilçavuş
Hayran
Ilıcak(Germik)
İsmail
Kalecik
Karaağaç
Karabudak
Karamolla(Kerimelle)
Kazancı
Ketenci
Kızılahmet
Kızmusa
Kongur
Meydanköy
Mezraa
Mollacelil
Mollakulaç
Mutluca
Ortaköy
Ovaçevirme
Ovakozlu
Parmaksız
Pınarköy
Şahabattinköy
Şahverdi
Şalgamköy
Saltepe
Sıldız
Söğütlü
Sultanlı
Suvaran
Tanır
Tapuköy
Taşbulak
Tellitepe
Tipideresi
Toprakkale
Toraman
Ulucayır
Ünlüce
Uyanık
Yamanlar
Yaylakonak
Yelpiz
Yeniköy
Yeşilyazı
Yolüstü(Arus)