-


BÜYÜK ADAM OLMAK.


Bu haber 31.12.2014 13:50 eklenmiş ve 2188 kez görüntülenmiştir.
Alirıza TARGAY

                              BÜYÜK ADAM OLMAK

 

      “Büyük adamların büyük sarayları yoktur. Büyük kütüphaneleri vardır.”

  Büyük adam olmak sözüne, matematiksel olarak baktığımda. Büyük adam A,B,C.D…gibi kümelerinin ortak bileşenidir. Peki, bunlar neler olabilir? Bilgili. Zeki. Ahlaklı. Çok gezen. Çok Okuyan. Fırsatları değerlere çeviren, İyi strateji belirleyen, Taktik uygulayan… v,b gibi bir çok küme elemanlarının ortak bileşenlerinin oluşturduğu değere ve bu değerleri kendi adına sembolize eden şahıslara, BÜYÜK ADAM derim.  Bu değerleri taşıyan, uygulayan ve bunları biçimlendiren kişiler ileriki zamanlarda azda şanslarının yardımıyla kendilerine büyük mevkilerde uygun yerler bulurlar. Buda zaman içerisinde hayattın istekleri doğrultusunda hem içerde hem dışarıda gelecek sorunlara verildikleri cevaplar neticesinde, önemli birer büyük adam oldukları kanıtlanır.

         BÜYÜK ADAM OLMAK İÇİN  Yine olaya matematiksel olarak bakamam gerekir.Sayılar 0 (sıfır) dan başlar,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10……….& dek(sonsuza) gider.Her noktaya denk gelecek sayı kendi yerinde önemli bir değere sahiptir.İşte insanoğlunun da  önünde  hayat basamakları vardır.Bunları hedeflediği oranda çıkarak  başarıya yükselir. Yalnız insanoğlunun bu hayat basamakları matematik sayıları gibi sonsuz değildir. İnsanın ömrü olduğu kadar en yüksek basamağa çıkar. Ancak burada şu nokta önemlidir. Çıktığı her basamak ne kadar sınırlı olsa bile, onların bu basamaklarda, insan yararına bıraktığı her eser, onları matematiksel olarak, isim ve eserlerini sonsuza taşır.

        ****Bakınız, Şeyh Edebali 750 yıl önce Osman Gaziye Yazmış olduğu nasihat namesinde ki o altın sözler, anlam ve manasında en ufak bir değer kaybetmemiştir. Ve daha nice 750 yıllara taşır.

*Alexander Fleming (1881) Bakterilere karşı Penislini buldu.

*Alexander Graham Bell (1847) Telefonu icat etti.

*Gregor Joham Mendel (1822) Kalıtım biliminin öncüsü ve Biyolojinin temelini attı

*Albert Einstein (1902) E=mc2 formülü ile atom bombasını buldu.

*Wright Kardeşler-(1900) İlk motorlu uçak yapmışlar.

*Her ilk (yeni icat) bir başlangıçtır. Gelişerek sonsuza gider.

 Daha bunlar gibi yüzlerce bilim adamı, yıllar önce ölmelerine rağmen ,ama insanlık için yakmış oldukları bilim meşalesi, matematiksel olarak sonsuza dek sürecektir.

Her büyük adamın mutlaka bir hayat hikâyesi vardır. Hiç kimse durduğu yerde bu icatları geliştirmedi. Bunlar yılarca harcanan bir emeğin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bundan dolayıdır, bazılarını okursanız, hem acırsınız, hem takdir edersiniz, hem sevinirsiniz ve hem de ibretlik dersler çıkarırsınız. Yalnız okumakla da büyük adam olunmaz ve ya çok çalışmakla da büyük adam olunmaz. Peki, nedir.? Bu büyük adam olmanın sırrı  gelin hep beraber bakalım…

BAŞARI:” Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değildir.”(Ben Sweetland)

Hayata erken atılan ve hayatı erken tanıyan kişiler başarının % 50sini yakalamış demektir. Bunu da şöyle sıralayabiliriz.  Bir insanın başarılı olması: a)-Özgüvene sahip olması. Çünkü özgüven hayata heyecan yaratarak cesaret sağlar. b)-Hedef belirlemesi. Hedeflere ulaşmak için plan proje yapmak gerekir. Bunlar yapılırken mutlaka, neden, niçin ve nasıl sorularına cevapta vermek zorundadır. Başarmak için emek yetmez, neyi niye yaptığını bilmek lazım. c)-Sorumluluğu üstlenerek risk almak. Riskleri başarmak demek, kişinin kendi hayallerini toplun önünde gerçekleştirmenin başarısını ve sevincini paylaşmaktır. d)-Kabullenmek. Hataları kabullenmek ve gerçeklerle yüzleşmek hedefe ulaşmayı kolaylaştırır. e) –Kişinin kendisi ile barışık olması lazım.

 Bir insan herhangi bir işte ne kadar rahat bir ruh yapısı ile çalışırsa belirlenen hedefe o kadar sağlıklı ulaşır.  Disiplin başarılı insanların ortak özelliğidir. f) –Zekâyla duyguyu beraber kullanarak karşınızdaki ile duygudaşlık yapınız. g)Yeniliklere açık olmak. “Yenilginin öğrettikleri, zaferlerin öğrettiklerinden çoktur.” (Uzakdoğu atasözü).

Başarı ile ilgili Marco Comastri’nin başarı tavsiyeleri: “Merakı asla elden bırakma, süreli oku ve çalış, kendini işine ada, sıkı çalış yaptığın işi severek yap, sıradan sonuçlara razı olma, daima kalite için mücadele et, büyümek için gerekli olan tutkuyu kaybetme, diğer insanları motive et, fikirlerine inandır, yönet,  lider ol.”

HEDEF:” Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız vardığınız yerin önemi yoktur.” (Peter F.Drucker)

İnsanlar hedefleri doğrultusunda seçtikleri mesleklerinde başarı sağlaya bilirler. Hayat akarken en değişkeni iştir, işte başarılı olmak için iyi bir eğitim almak lazım. Bunun için çok çalışarak, Bugünün kölesi yarının efendisi olma yolunda çok çaba sarf etmeliyiz. Hiç kimse üniversite sınavında sıfır çekerek en iyi okula girememiştir, ama nedir soruları en iyi cevaplandıran da en iyi üniversiteye girmiştir.  Fakat hayat sınavında şartları eşit değildir. İyi bir şirkette iş bulmak için çok iyi okullarda okumak gerekir. İyi bir çevrede yetişmek gerekir. Her şeyin iyisi mutlaka ilerisi için 1’e 10 katar. Unutmayalım hedefi olmayan, açık denizde rotasını kaybeden kaptana benzer.

PARA: “İki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelirse devlet kurar.”(Çin atasözü).

Sözün kadar nakitim varsa, harcaman için vakitim yeterlidir. Önemli olan parayı kazanmak kadar elde tutmakta çok önemlidir. Alışverişlerde öncelikle alacaklarınızın listesini yapın, ihtiyacın dışındakiler lüks olarak düşünülmelidir. Şu nokta unutulmamalıdır. Verdiğin borcun alacak karşılığı belli, ama ,kefil olduğunda borcu karşılığı belli değildir. Paranın insan hayatında önemli bir yeri vardır. Her insan parayı iyi yönetemez çünkü onunda kendine göre kural ve yöntemleri vardır. Onu, kullanmakta, bilgi ve beceri ster.

EKONOMİ: “Hiçbir medeni devlet yoktur ki ordu ve donanmasından önce iktisadiyatını düşünmüş olmasın” (ATATÜRK).

Bir ülkenin ekonomi göstergesi, o ülkenin iyi eğitim alarak uzmanlaşmış insanların omuzlarında yükselir. Ne kadar iyi ekonomistler yetiştirirsek o kadar güçlü devlet ekonomisine sahip oluruz.

GİRİŞİMCİ:”Girişimcinin sırrı hiç kimsenin bilmediğini bilmektir”. (A.Onassis ).

Girişimcilikte başkasının yaptığı işi daha iyi yapmaktır. Başaramıyorum diye korkmamalıdır. Yenilgiyi tatmadan kazanmanın anlamı olmaz. Girişimci bir insanında, mutlak olması gereken şartlar vardır. Bunlar, 1-Yenilikçi, 2-Stratejik bakışı, 3-Kişisel duruşu, 4-Çevre ve girişimcilik ruhu,5-Vizyon ve kararlılık sahibi olmak gerekir. Girişimcilikte başarılı olmak için piyasayı iyi takip etmek ve okumak gerekir.

TASARIM:” Mükemmellik olağan üstü şeyler yapmakla değil, sıradan şeyleri olağan üstü iyi yapmakla elde edilir.”(Angeligue Arnauld)

Kişi akıl ve kabiliyetini birleştirerek ortaya çıkarmış olduğu her ürün, o kişiye özgü bir tasarımdır. İyi bir tasarımcı kendisi ile beraber iyi bir kalite ve markayı da getirir. Tasarımda renkler önemlidir. Her renk konuşan bir dildir.

TECRÜBE: “Her şeyin bi fiyatı, her insanın bi değeri vardır. Fiyatı olmayan eşyaya çöp, değeri olmayan insana; giderken kapıyı ört”.denir.

Herhangi bir işte başarılı olmak için bilgi ve tecrübenin yeri büyüktür. Ülkemizde tecrübe paylaşım kültürü fazla gelişmemiştir. Tecrübe hatalardan çıkardığımız bir derstir veya okuyarak elde ettiğimiz bir bilgidir.

Benjamin Franklin,”Akıllı insanlar başkalarının, aptal insanlar ise kendilerinin başlarına gelenlerden ders alır.”Demiştir.

Romalılarda;  “Hata yapmak insanca, hatada diretmek şeytanca.”

“Hayat geriye doğru anlaşılır, ileriye doğru yaşanır.” (Nazım Hikmet)

Bütün bu örnekler yaşanan tecrübeler sonunda söylenmiş birer bilge sözlerdir.

ÖNSEZİ: Altıncı hisleri küvetli olan insanlar, yaptıkları işlerde daha ince hesap ve ayar yaparlar. İnsanların önsezi ile görme ve duyu organları bir biri ile bağlantılılar. Akıl sezer, Duyu his eder, göz görür ve karar verir.

MATEMATİK:”Bir matematikçi sanmaz fakat bilir, inandırmaya çalışmaz çünkü ispat eder.”(Henri Poincare).

Dünyada matematik bilimin temeli olarak kabul edilir. Matematiksel olarak çözüme ulaşmayan hiçbir iş başarıya ulaşmış sayılmaz. Matematik insan yaşamı ile iç içedir.

OKUMA:”Okumadan âlim, gezmeden seyyah olunmaz.”

Büyük insan olmak için çok okumak lazım. Ne demişler “okuyan paşa, okumayan maşa olur.” “Kuşlar kanatlarla, insanlar okuyarak yükselirler.”Bana göre hiç okuma yazması olmayan bir insan: Eğer görüyorsa (kördür),konuşuyorsa (dilsizdir),duyuyorsa (sağırdır) ve yürüyor işe (kötürümdür).Büyük insanların büyük kütüphaneleri vardır. Çünkü bu tür insanlar çok okuyarak ve araştırmaktan ileri gelir. Bunlarda okuma doyumsuzluğu vardır.

YAZMA:”Kişinin kıymeti, dilinin altında ve kalemin ucundadır, onu söz ve yazı, açığa vurur.”(Ali Fuat Başgil)

Kalem elide düşürmeyen insanlar, başarıyı devamlı elinde tutan insanlardır.”Toprak kazmakla, insan yazı yazmakla derinleşir.”Tarih boyunca yazılı kültürü geliştiren toplumlar büyümeyi ve sanayileşmeyi daha çabuk geliştirmişlerdir. Çünkü yazı kültürü, var olan bilgi belgeleri nesilden, nesile aktarılması çok önemlidir. Bunun için bu gün gelişmiş ülkelere baktığımızda hepsi bu yazma kültürünü geleceğin bir hazinesi olarak saklamışlardır. Atalarımız ne demişler, hatırda kalmaz satırda kalır, söz uçar yazı kalır. Bir şişe kan, bir bedeni dolaşır, bir şişe mürekkep dünyayı dolaşır. Yazma kültürünün önemli olması ile beraber, kendine özgü kurallarıda vardır.

1-Okumadığın yazının altına imza atma.2-Yazdığın yazıyı bilgiye dayalı yaz.3-Okumadığın yazıyı başkalarına okutma. Zenginlik her kese aynı uzaklıkta değil, ancak ölüm herkese aynı uzaklıktadır. Unutmayalım, yazılan her eser insanı ölümsüzleştirir.

KONUŞMA:”Konuşarak anlatılmaz her şey, bazen susmak yeterdir aslında. Unutma; konuşmak bir ihtiyaç olabilir, ama susmak cevaptır anlayana..”(Dostoyevski)

İyi konuşmak demek, karşındakilere iyi hitap ederek, onları ikna etmek, büyük kabiliyet isteyen bir iştir. Buda çok okumak ve okuduğunu unutmamak için yazmakla sağlanır. Konuşmak bir sanattır, icra etmekte ayrı bir sanattır.

DİNLEME: “Konuşmak bir ihtiyaç ise, dinlemek bir sanattır.”(Johann wolfgrang von Goethe)

Etkili dinleme bir sanattır. Günlük hayatımızda yaptığımız hataların birçoğu karşımızdaki insanı etkili dinlememizden kaynaklanıyor. Oysa insanları anlamak için onları iyi dinlememiz gerekiyor. Büyük devlet adamları iyi birer dinleyicidirler.

LİDER:”Düşünmek ve söylemek kolay, fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak çok zordur.”(Ziya Gökalp)

 Liderlik konusu başlı başına geniş kapsamlı bir konudur. Bir lider, nereye ve niçin gittiğini bilmekle başlar. Lider denilince; aklımıza, zor zamanlarda ortaya çıkıp tarihin akışını değiştiren kişiler geliyor.

Böyle bakınca; lider olmanın doğru zamanda, doğru yerde ve binlerce insanı sürükleyebilecek nitelikte olması anlamına gelir. İyi bir lider, herkesin beğendiği, kabullendiği ve etrafında kenetlendiği kişi demektir.

İLETİŞİM: “Etkili insan inandığı ilke ve değerlerini yaşamında davranışlarına yansıta bilen insandır.”(Doğan Cüceloğlu)

İletişim, canlılar arasında duygu, düşünce ve bilgilerin paylaşımı demektir. İletişimin özü: İnsanların birçoğu duvar örer, pek azıda köprü kurar.

Günümüzde başarılı insanların gerçek manada iyi iletişim sağlayan insanlar olduğu görülmektedir. İyi bir iletişimde karşınızdaki kişi ile aranızdaki mesafeye, konuşma süresine ve karşınızdakini iyi dinleme süresine dikkat edilmelidir. İyi bir iletişimci devamlı aranan insandır. İyi bir iletişicinin işi zordur. Neden? Çünkü insanı anlamak zordur.

GEOMETRİ:”İnsanlar sayılar gibidir, o insanın değeri ise o sayının içinde bulunduğu sayı ile ölçülür.”(Newton)

İbni Haldun’a göre .”Geometri zekâyı aydınlatır ve aklı doğru yola sokar.”

SANAT:”İlim ve sanat, takdir edilmediği yerden göç eder.”(İbn-i Sina)

Sanatsız bir millet, günlük bir misafir gibidir. Bugün var yarın gider. Sanat yönü yüksek olan toplumlar, her türlü olumsuzluklara karşı varlıklarını sürdürmüşlerdir. Sanatsız toplumlar, kör, topal, sağır ve dilsizler. Sanat gelecek nesiller için bir servettir.

SPOR:”Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim.”(Kemal Atatürk)

Spor bedeni yalnız güçlendirmez, aynı zamanda ruh ve beden sağlığına katkısı büyüktür.”Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.”(Türk atasözü).Yapılan araştırmalar neticesinde, genelde sporcu insanlar kötü alışkanlıklardan uzak durdukları tespit edilmiştir. Günlük spor ve egzersiz yapan insanlar, işlerine daha erken yoğunlaşma olurlar. Spor bir insana temiz ahlakı, disiplini, zeki ve çevikliği öğretir.

BİLİM:”İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen. Bu nice okumaktır.”(Yunus Emre).

İlim, bilgidir, araştırmaktır, çözüm bulmaktır, gerçektir, hakikattir, ahlaktır v.b,daha çok kısacası bunları okuyup bilmektir.

KİŞİLİK:”Bir an bekle, arkana dön ve unuttuklarını anımsa. Kaybettiysen ara, kırdıysan af dile, kırıldıysan aff et: Çünkü hayat çok kısa.”(Mevlana Celaledin-i Rumi).

Küçük yaşlarda insanlarda belirgin olan merak duygusu, ileri aşamalarda, daha zeki olduklarını gösterir. Espri,mizah,hobi,felsefe,,,v.b,gibi bir çok konular,kişiliğin gelişmesinde  büyük rol oynarlar.Her insanda olması gereken,1-Özgürlük,2-Özgüven ve 3-Öngörü çok önemlidir.Bir insanın sağlıklı bir kişiliğe sahip olabilmesi için sağlıklı bir ailesinin olması gerekir.

MAKİNA:” Bir makine elli olmayan insanın işini görür. Hiç bir makine oğlan üstü bir adamın işini görmez.”(E.Hubbart).

İş hayatında ve mevcut şartlar içinde makine mühendisliği çok önemli bir yer tutmaktadır. Der ya dünya bir mühendistir ama makine mühendisliği dünyanın merkezi sayılır. Ancak makine mühendisliği yanında diğer mühendislik mesleklerinde, bireylerin başarısında olduğu gibi toplumların başarısında da önemli rolü vardır. Mühendislik analitik düşünmeyi öğretir. Bütünü parçalara bölüp arlarında bağlantı kurmayı, gerçek ile düşünceyi ayırmayı, önyargılardan sıyrılmayı, sebep ve sonuç ilişkilerini değerlendirmeyi, bilginin doğruluğunu ve bütünlüğünü sorgulamayı, mantık ve düşünce hatalarına dikkat etmeyi, tercihli düşünceden uzaklaşmayı ve varılan sonuçları ilişkilendirmeyi sağlar.

ASKERLİK:”Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan bilim, kültür ordusudur.”(Mustafa Kemal Atatürk)

Toplumda genellikle hep söyleriz disiplin için, birinci okul, baba ocağı, ikinci okul asker ocağıdır. Tarih boyunca askerlik kavramı Türk erkekleri için önemli bir yer tutar. Tabiri caizse askerliğini yapmayanlara adam yerine koymazlar.

Bu şunu gösteriyor. Askerlikte alınan eğitim ve disiplin, her yönetici için geçerlidir. Askerlikte bir kural vardır. Herkes kendi yaptığı işten sorumludur, bunların hepsinde de, o bölüğün komutanı veya o alayın komutanı sorumludur. Bu örnekler devlet adamlarına, şirket yöneticilerine, lider olmak isteyen kişilere yol gösterici bir pusuladır. Napolyon ne demiş.”Bana Türklerden kurulu bir ordu verin dünyayı rehin alayım.”

MUCİT: “Ben başarısız olmadım. Sadece çalışmayan 10.000 yol buldum.”(Thomas Alva Edison).

Daha önce hiç kimsenin aklına gelmeyen veya kimsenin bulup ortaya çıkarmadığı yeni bir buluş( yani icat) demektir. Bana göre her insan bir mucit olmalıdır. Bakın gelişmiş ülkelerin yapısına, hangi konularda nasıl ileri teknolojileri yakalamışlar, bunlar yetiştirmiş oldukları mucitler sayesinde bu noktaya gelmişler. İnsana yapılan her yatırım, o ülkenin aydınlık geleceğini inşa etmek demektir. Mucitlerin güzel bir özelliği vardır. Hayal ettikleri ve yapmayı istedikleri her ne olursa olsun bunların çizim ve yazılımını yaparlar.

Ülkemizde ne yazık ki, mucitlere pek önem verilmemektedir. Önem vermediğimiz her mucit, elimizde kaybolan bir cevherdir. Mucitler elmastır, yani yer altında çıkarılan koca bir kaya parçasına benzerler. Önemli olan onları işleyerek pırlanta haline getirmektir.

TAKIM:”Başarılı bir organizasyonun pek çok elleri; ama tek bir beyni vardır.”(Billi Bethell)

Günümüzde özelikle iş hayatında takım çalışması yapan şirketler daha başarı atılımlar yapmışlardır. Son gelecekte, Japonya ve Çin özelikle bu çalışmanın başında geliyorlar. Takım çalışması bir işyerinde ve çalışma gurubu içerisinde, zayıf halkada bulunan insanların koordinasyon ve organizasyon yönünü geliştirir.”Bir zincir, ancak en zayıf halkası kadar kuvvetli olur.”Bir Orkestra gibidir her çeşit çalgı aleti vardır, ancak çıkan ses birdir.

DOĞA:”Doğa insan olmadan da yaşar; ama insan doğa yok olduktan sonra yaşayamaz.”(Paul Ehrlich)

Doğa ile ilgilenen insanlar, kişilik yapıları bakımında, diğer insanlardan biraz daha farklılar. Onların, sevgileri ve bakış açıları daha sevecendir. Doğa insanoğlunun bir yaşam parçasıdır. Onsuz bir hayat olmaz.

CEO.”Doğan her bir insan ceo’dur.”CEO. Yönetim kurullarından aldığı hedefleri gerçekleştirmek için strateji oluşturup uygulayan; şirketin bu gününü yönetirken yarını da planlayan yönetime hesap veren kişidir CEO. “yöneticilerin yöneticisidir.”Yönetim ve icra kurulu arasında bağlantıyı kuran kimsedir.

KARAR:”Batan güneş için ağlamayın, yeniden doğduğunda ne yapacağınıza karar verin.”(Dale Carnelge).

Her insan bir karar alırken mutlaka bir risk alır. Risk almak başarılı insanların işidir. Önemli olan riskleri ne kadar az bir zayiatla telafi edilirse başarı oranı o derecede artar. Karar alma noktasında yaptıklarımızdan yalnız sorumlu değiliz. Yapamadıklarımızdan da sorumluyuz. Karar almak için iki sefer düşünmek zorundayız. Hayatta hayır ve evet demeyi bilmeliyiz. Çünkü başarının temelinde, evet ve hayır demenin önemi büyüktür.”Büyük kişilerin iradeleri, zayıf insanların ise ümitleri vardır.”(Çin atasözü)

YÖNETİCİ:”Eğer bir ülkede gölgelerin boyu insanların boyunu geçmişse o ülkede güneş batıyor demektir.”(Kızıl dereli sözü)

Yönetici sorumluluk alır, risk alır, pasif değildir tam tersine aktiftir. Yöneticilik kolay bir meslek değildir. Ast ve üstleri ile iyi iletişim sağlamalıdır. Açık fikirli, çözüm odaklı, çabuk ve kuvvetli karar vermelidir. Yönetici kişi işine hâkim olmalıdır. Yönetici yalnız bir işte çalışmamalıdır. Yurtiçi ve yurt dışı deneyimleri olmalıdır.

Evet değerli okuyucular, ben yüzlerce başlıktan sadece bazılarını aldın.Bu ve benzeri başlıklar adı altında yetişen,bir çok bilim adamı,ünlü iş adamı,devlet adamı,sinema ve tiyatrocu,siyasetçi,din adamı,müzisyen ve kısacası kendi alanında markalaşmış,bir çok  BÜYÜK ADAM olarak tabir ettiğimiz  insanlar vardır. Siz ne kadar büyük olursanız olun, önemli olan insanların gönlünde büyük olmanız gerekir

Güle güle… 2014 ***HOŞ GELDİN 2015. 2015’in. Bütün dünya insanlarına barış. Sağlık ve mutluluk  getirmesi dileğiyle. Hepinizin yeni yıllı kutlu olsun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazara ait son 10 makalele
UMUDUN ADİ OLMAK.
BÜYÜK ADAM OLMAK.
SENİ NASIL ANLATA BİLSEM SENİ HINISIM.
YORGUN VE DARGINIM
BENİ BİR DOST OLARAK HATIRLA
EĞER SEVİYORSAN KARŞINDAKİNE İFADE ET.
AH -KEŞKE-DEMEK ÇOK GEÇ
GÜZEL SÖZ ALTINDIR PASLANMAZ.
HAYATTA FARK YARATMAK
FELSEFE NEDİR VE ÖZELİKLERİ
Yorum Yaz - Yorumlar
Toplam 0 yorum yapılmıştır.
 ‹ 
 › 

ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLARHınıs'ın çehresini değiştiren sebepler hangisidir?

46%

19.3%

15.9%

9.4%

9.4%


Erzurum Hınıs ilçesi paylaşım ve bilgi portalıdır. Fotoğraflar ve videolar ayrıca tüm köylerimiz hakkında bilgiyi HınısınSesi.com da bulabilirsiniz
Hınıs'ın Sesi - Erzurum Hınıs ilçesi paylaşım ve bilgi portalı
Hınıs'ın Köyleri
Hınıs'ın Genel Durumu
Hınıs'ta Eğitim
Hınıs'ta Sosyal Yaşantı ve Konut
Hınıs'ın Ekonomik Durumu
Hınıs'ta Altyapı ve Ulaşım
Hınıs'ın Coğrafi Yapısı ve İklimi
Hınıs'ın Tarihi Eserleri ve Turistik Yerleri
Hınıs'ın Tarihi
Acarköy
Akbayır
Akçamelik
Akgelin
Akgöze
Akören
Alaca
Alagöz
Alınkiri (Abdalan)
Alınteri
Altınpınar
Arpadere
Avcılar
Başköy
Bayırköy
Bellitaş(Herami)
Beyyurdu(Begordi)
Çakmak
Çamurlu
Çatak
Çilligöl
Dağçayırı
Demirci
Derince
Dervişali
Dibekli
Dikili
Divanhüseyin
Elmadalı
Erbeyli(Tirkiş)
Erduran
Erence
Esenli
Göller(Kahgik)
Güllüçimen
Gürçayır
Güzeldere
Halilçavuş
Hayran
Ilıcak(Germik)
İsmail
Kalecik
Karaağaç
Karabudak
Karamolla(Kerimelle)
Kazancı
Ketenci
Kızılahmet
Kızmusa
Kongur
Meydanköy
Mezraa
Mollacelil
Mollakulaç
Mutluca
Ortaköy
Ovaçevirme
Ovakozlu
Parmaksız
Pınarköy
Şahabattinköy
Şahverdi
Şalgamköy
Saltepe
Sıldız
Söğütlü
Sultanlı
Suvaran
Tanır
Tapuköy
Taşbulak
Tellitepe
Tipideresi
Toprakkale
Toraman
Ulucayır
Ünlüce
Uyanık
Yamanlar
Yaylakonak
Yelpiz
Yeniköy
Yeşilyazı
Yolüstü(Arus)